top of page
białe tło
maszyna do pisania

Dorota Dziedzic

red. Dorota Dziedzic – od 25 lat związana zawodowo z oficynami naukowymi. W Wydawnictwie Naukowym PWN prowadziła redakcję czasopism, w ramach której ukazywały się czasopisma naukowe oraz popularnonaukowe (m.in. „Charaktery”, „Mówią Wieki”) oraz redakcję projektów specjalnych, która wydawała książki naukowe zlecane i finansowane przez podmioty zewnętrzne. Realizowała też duże projekty koedycyjne z wydawnictwami zagranicznymi (Oxford Press, Elsevier, Penguin). Była redaktorem prowadzącym serii oxfordzkich słowników tematycznych.

Kierowała Wydawnictwem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tworzyła jego plan wydawniczy i budżet, pozyskiwała autorów, współpracowała z wydawcami zagranicznymi. Koordynowała prace nad tytułami od momentu zawarcia umów licencyjnych do dystrybucji. Stworzyła i prowadziła księgarnię internetową Instytutu.
Od 10 lat pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Jest redaktorem prowadzącym czasopisma naukowe. Obecnie prowadzi 17 periodyków – o różnej częstotliwości ukazywania się, w wersji papierowej i elektronicznej, także we współpracy z innymi uczelniami (Uniwersytet Europejski Viadrina). Zarządza całym procesem wydawniczym: współpracuje z redakcjami, redaktorami oraz tłumaczami, dba o jakość ich pracy. Przygotowuje kalkulacje kosztów wydania poszczególnych numerów i je rozlicza, zawiera umowy z autorami i innymi współpracownikami. Stworzyła i prowadzi strony internetowe wydawanych czasopism. Inicjuje zmiany, które uwzględniają wymagania Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz baz bibliometrycznych (m.in. Scopus i Web of Science). Współpracuje przy ich wdrażaniu.
Doskonale zna specyfikę procesu wydawniczego czasopism naukowych. W swojej pracy uwzględnia wszystkie jego aspekty: edytorskie, finansowe, prawne oraz wymagania stawiane przez MEiN. Dbając o wysoki poziom edytorski wydawanych czasopism wykorzystuje w pracy najnowsze technologie. Jest zwolenniczką otwartej nauki i wykorzystywania nowoczesnych technologii w wydawaniu i promowaniu czasopism naukowych przy zachowaniu ich tradycyjnej roli w wymianie myśli naukowej.
Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesem wydawniczym, przygotowywania czasopism i ich stron internetowych do umieszczania w bazach indeksacyjnych wskazanych przez MEiN oraz kursy w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek (kurs Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji, Kurs dla redaktorów prowadzących monografie naukowe). Bierze udział w dyskusjach o wyzwaniach wobec których stają dzisiaj nauka, wydawnictwa i czasopisma naukowe, np. ostatnio w Goethe Institut.

bottom of page