top of page
Dotacje z budżetu państwa dla uczelni na kształcenie osób z niepełnosprawn. w świetle zmian wprowadzanych ustawą PSWiN
Dotacje z budżetu państwa dla uczelni na kształcenie osób z niepełnosprawn. w świetle zmian wprowadzanych ustawą PSWiN

Szczegóły już wkrótce.

|

Google Meet

Dotacje z budżetu państwa dla uczelni na kształcenie osób z niepełnosprawn. w świetle zmian wprowadzanych ustawą PSWiN

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Termin i lokalizacja

Szczegóły już wkrótce.

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA

1. Prawne formy przekazywania środków na  zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia – stan obecny i projektowany od 1 stycznia 2019 r.

2. Projektowane zmiany w zakresie gromadzenia środków na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej i wydatkowania środków w świetle planowanych zmian ustawy 2.0 od 1 stycznia 2019 r.

3. Omówienie algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa.

4. Katalog zadań, na które uczelnia może przeznaczyć dotację.

5.  Katalog zadań zabronionych do dofinansowania w ramach dotacji.

6. Dokumentowanie wydatków ponoszonych w ramach dotacji.

7. Regulaminy, zarządzenia określające zasady wydatkowania środków.

8. Najczęstsze naruszenia zasad wydatkowania dotacji.

9. Podsumowanie szkolenia i dyskusja.

Trener: Anna Pawełas

Udostępnij

bottom of page