top of page
Optymalizacja procesu kształcenia studentów z niepełnosprawnością - wymogi prawne i bariery procesu kształcenia
Optymalizacja procesu kształcenia studentów z niepełnosprawnością - wymogi prawne i bariery procesu kształcenia

pon., 09 paź

|

Google Meet

Optymalizacja procesu kształcenia studentów z niepełnosprawnością - wymogi prawne i bariery procesu kształcenia

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

09 paź 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI | WARUNKI UCZESTNICTWA

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Podstawy prawne warunkujące obecność studentów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim.
  2. Obowiązki uczelni wyższych wynikające z ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia.
  4. Tworzenie długofalowej strategii uczelni w zakresie modelu pracy ze studentami z niepełnosprawnościami:
  • zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami według KRASP,
  • na podstawie wyników kontroli NIK z 2018r. „Realizacja przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.

       5. Dobre praktyki w zakresie w wyrównywania szans edukacyjnych oraz w dostępie do kształcenia w szkołach wyższych:

  • zgodnie z Katalogiem Dobrych Praktyk opracowanym przez Komisję ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP,
  • w oparciu o rozwiązania stosowane na polskich uczelniach. 

Trener: Jolanta Urbańska

Udostępnij

bottom of page