top of page
Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik
Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik

pon., 06 lis

|

Google Meet

Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

06 lis 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

1. Status osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie:

     a. niepełnosprawność – czyli co? Osoba z niepełnosprawnością – czyli kto?

     b. mity i stereotypy na temat niepełnosprawności,

     c. wybrane przepisy dotyczące niepełnosprawności,

           • dokumenty krajowe, międzynarodowe i unijne,

           • Konstytucja RP,

           • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,

           • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej,

           • Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się,

           • Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania,

           • Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

     d. wprowadzenie osoby z niepełnosprawnością do zespołu pracowniczego. Uwrażliwienie na niepełnosprawność.

2. Prawo pracy osób z niepełnosprawnością:

     a. przepisy prawa pracy dotyczące osób z niepełnosprawnością,

     b. chroniony i otwarty rynek pracy,

     c. system orzekania o niepełnosprawności. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności,

     d. moc wiążąca orzeczenia o niepełnosprawności w systemie prawa. Jak czytać i rozumieć orzeczenie o niepełnosprawności. Czy niezdolność do pracy osoby niepełnosprawnej to zakaz pracy? Jak zatrudnić osobę z orzeczeniem?

     e. rodzaje rent, które może pobierać zatrudniony pracownik i jednocześnie pracować,

     f. szczególne obowiązki i uprawienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością,

     g. niezbędne racjonalne usprawnienia,

     h. uprawnienia pracownicze osoby z niepełnosprawnością, a obowiązki pracodawcy,

           • czas pracy osoby z niepełnosprawnością,

           • praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,

           • wyłączenie stosowania przepisów dotyczących czasu pracy osoby z niepełnosprawnością,

           • obowiązkowa przerwa,

           • dodatkowy urlop wypoczynkowy,

           • płatne zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym oraz w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, itd.

3. Umowa o pracę z osobą z niepełnosprawnością:

     a. RODO a osoba z niepełnosprawnością,

     b. proces rekrutacji osoby z niepełnosprawnością,

     c. ujawnienie informacji o niepełnosprawności,

     d. dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością,

     e. lista czynności przed dopuszczeniem osoby z niepełnosprawnością do pracy,

      f. kwestia zawarcie umowy o pracę,

     g. rozwiązanie stosunku pracy,

     h. zarządzanie konfliktami, dyskryminacja, mobbing w kontekście niepełnosprawności.

4. Podsumowanie szkolenia.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• zapoznanie z systemem prawnym dotyczącym osób z niepełnosprawnościami,

• praktyczne szkolenie uczące jak nie dyskryminować osób z niepełnosprawnością w związku z rekrutacją, zatrudnieniem i zwalnianiem,

• wsparcie instytucji w procesie zatrudniania pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością,

• uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie komunikacji z kandydatem do pracy będącym osobą z niepełnosprawnością,

• przygotowanie zespołu do wprowadzenia do niego osoby z niepełnosprawnością jako współpracownika,

• przełamanie mitów i stereotypów w zakresie osób z niepełnosprawnością.

Trener: Michał Urban

Udostępnij

bottom of page