top of page
Przyznawanie stypendiów i zapomóg w roku akademickim 2023/24
Przyznawanie stypendiów i zapomóg w roku akademickim 2023/24

czw., 31 sie

|

Google Meet

Przyznawanie stypendiów i zapomóg w roku akademickim 2023/24

Cena: 1050 zł. netto, 1291,50 zł. brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Brak wolnych miejsc
Sprawdź inne szkolenia

Termin i lokalizacja

31 sie 2023, 10:00 – 01 wrz 2023, 16:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych regulacji prawnych w dotyczących problematyki przyznawania stypendiów w uczelni. W szczególności omówione zostaną zmiany w zakresie podniesienia progu dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego, które będą obowiązywać od 1 października 2023 roku, jak i plany na podniesienie kwoty od 1 października 2024 roku. Poruszana będzie również kwestia wdrożenia systemu doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej i konsekwencji w zakresie doręczenia decyzji stypendialnych oraz możliwości wykorzystania w tym zakresie systemu teleinformatycznego uczelni.

Szkolenie będzie prowadzone w formie praktycznych warsztatów. Osoby uczestniczące będą mogły przedstawić również swoje „trudne przypadki” i przeanalizować je w trakcie wspólnej dyskusji.

Program szkolenia uwzględnia zmiany wynikające z:

· ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754);

· ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 212);

· ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185)

· Program szkolenia będzie aktualizowany w szczególności w przypadku wejścia w życie zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski z dnia 18 maja 2023 r.)

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady przyznawania stypendiów i zapomóg:

     a. regulacje prawne z uwzględnieniem najnowszych zmian – zmiana progu dochodowego,

     b. regulaminy stypendialne a zmiany ustawowe,

     c. ogólne zasady przyznawania świadczeń, w tym w szczególności dotyczące okresu przyznawania świadczeń i ich wysokości – najnowsze orzecznictwo, sprawozdawczość w Pol-on – co to znaczy rozpoczęty semestr?

     d. przyznawanie świadczeń dla cudzoziemców,

     e. stypendium socjalne i zasady wyliczania dochodu:

          • zaświadczenia z „mops” – dokumentowanie źródeł utrzymania rodziny – problemy praktyczne, zmiany od nowego roku akademickiego,

          • ogólne zasady wyliczania dochodu – zmiany w katalogu dochodów nieopodatkowanych związane z „polskim ładem”,

     f. stypendia rektora,

     g. zapomogi i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

2. Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach stypendialnych w obliczu rewolucji w zakresie doręczeń:

     a. tryb przyznawania świadczeń – jakie mamy możliwości w zakresie składania wniosków i doręczenia pism w sposób elektroniczny, do kiedy możemy działać „na papierze”?

     b. decyzje administracyjne i postępowanie odwoławcze,

     c. sądowa kontrola decyzji stypendialnych,

     d. uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji stypendialnych,

     e. dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

3. Podsumowanie szkolenia.

Trener: Piotr Szumliński

Udostępnij

bottom of page