top of page
białe tło
spotkanie biznesowe

dr inż. Magdalena Kępińska-Jasny

dr inż. nauk o zarządzaniu Magdalena Kępińska-Jasny - od 15 lat trener biznesu z doświadczeniem w konsultingu, inżynier i doktor nauk o zarządzaniu, od 9 lat facylitator metody Action Learning. Certyfikowany facylitator MSCEIT i TIE (testów do diagnozowania Inteligencji Emocjonalnej). Magdalena prowadziła seminaria i warsztaty z Action Learningu i Inteligencji Emocjonalnej m.in. dla pięciu oddziałów PMI Poland Chapter; dla menedżerów różnych szczebli, grup mieszany z różnych organizacji i osób z danej firmy, np. IG Poland. Absolwentka Wydziału Zarządzania AGH i studiów doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Absolwentka Treningu Budowania Relacji w Grupie TROP. Absolwentka programu PAL – Praktyka Action Learning prowadzonego przez GT Mentor. Członkini ISEI – International Society for Emotional Intelligence. Autorka testu IEFZ – Inteligencja emocjonalna funkcjonowania w zespole. Przebadała IE w kilkudziesięciu zespołach projektowych w Polsce. Przekazywaną wiedzę, stosowane metody i narzędzia Magdalena opiera na najnowszych dokonaniach naukowych.

bottom of page