top of page
białe tło
Konferencja

dr hab. Piotr Siuda

dr hab. Piotr Siuda, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor poczytnego poradnika wydanego przez PWN: „Publikacje naukowe”. Autor kilku monografii naukowych. Publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (Q1 i Q2 journals). Kierownik szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

bottom of page