top of page
Action Learning
Action Learning

pon., 04 gru

|

Lokalizacja Do ustalenia

Action Learning

Cena: Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

04 gru 2023, 09:10 – 05 gru 2023, 15:00

Lokalizacja Do ustalenia

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

Action Learning – metoda uczenia się zespołów - daje prawdziwe rozwiązania liderom i członkom zespołów, którzy zmagają się z realnymi wyzwaniami. Jej główną zaletą jest to, że oprócz rozwoju kompetencji miękkich uczestnicy Action Learningu pracują również nad twardymi celami.

Pracuję według oryginalnego podejścia twórcy AL, prof. Reginalda Revansa i jego następczyni Krystyny Weinstein (gdzie sesja AL trwa nie dłużej niż 50 minut).

Korzyści jakie wynikają z wprowadzenia metody AL

dla jednostki:

- uczenie się przez działanie,

- rozwijanie umiejętności miękkich,

- poprawa innowacyjności,

- wzrost odpowiedzialności za rozwiązywanie własnych problemów,

- wsparcie w osiąganiu celów indywidualnych.

dla zespołu:

- polepszenie współpracy zespołu,

- usprawnienie komunikacji w zespole,

- poczucie wsparcia w działaniu zespołowym,

- zwiększenie motywacji do działania,

- przyspieszenie w osiąganiu celów zespołowych.

dla organizacji:

- rozwiązywanie problemów firmy „tu i teraz”,

- usprawnianie struktur i systemów pracy,

- skuteczne wprowadzanie zmian w organizacji,

- dzielenie się wiedzą.

CEL szkolenia:

Podczas warsztatów uczestnicy na podstawie analizy doświadczeń swoich i innych wypracują konkretne rozwiązania, które mogą od razu wdrożyć w życie, a także przygotują się do pełnienia roli facylitatora (osoby prowadzącej sesje AL).

Program warsztatów Action Learning:

Dzień 1.  9:00 – 17:00

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas pierwszego dnia szkoleniowego:

- Co to jest Action Learning i czemu służy?

- Jak formułować cel i pytania w AL?

- Doświadczanie sesji AL w różnych rolach, w tym facylitatora.

- Etapy sesji AL

- Jak planować sesje AL i czas pomiędzy nimi?

Proponowana jest przerwa (np. 2 tygodnie, do miesiąca) pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia na praktykowanie własne uczestników zgodnie z ustaleniami z dnia pierwszego.

Dzień 2  9:00 – 17:00

Kluczowe zagadnienia w drugim dniu szkoleniowym:

- Zbieranie informacji z działań z poprzedniej sesji.

- Doświadczanie sesji AL w różnych rolach i modyfikacjach sesji.

- Co może wspierać, a co może utrudniać realizację AL?

- Wypracowania standardu wdrożenie AL w organizacji, zespole.

Dodatkowo w cenie: 2 godziny konsultacji online (poprzez komunikator internetowy), bądź dwóch zapytań emailowych, do wykorzystania do końca 2023 r.

Planowane metody szkoleniowe : sesje AL, ćwiczenia indywidualne i grupowe, mini wykład, dyskusje.

Materiały szkoleniowe: niezbędne materiały szkoleniowe będą dostarczone w trakcie warsztatów w formie papierowej, oraz po szkoleniu uczestnicy dostaną materiały w formie elektronicznej.

Trener: dr inż. nauk o zarządzaniu Magdalena Kępińska-Jasny

Udostępnij

bottom of page