top of page
białe tło
Publiczność i wykładowca

Studenci i studia

Jak profesjonalnie zarządzać sprawami studenckimi - szkolenia dla pracowników uczelni

Dział szkoleń, który oferuje kompleksową i aktualną wiedzę na temat zarządzania sprawami studenckimi w polskich uczelniach. Szkolenia te są skierowane do pracowników uczelni, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i umiejętności w zakresie przyznawania stypendiów, wyliczania dochodu, dokumentacji przebiegu studiów, rekrutacji na studia, elektronicznego obiegu dokumentów, dyplomów ukończenia studiów, regulacji prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego, studiów podyplomowych, tworzenia studiów wyższych, odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i warunków prowadzenia studiów. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów, którzy znają najnowsze zmiany i trendy w szkolnictwie wyższym. Szkolenia te pomogą uczelniom poprawić jakość i efektywność zarządzania sprawami studenckimi, a także zwiększyć satysfakcję i lojalność studentów.

białe tło
bottom of page