top of page
Tworzenie programów studiów i innych form kształcenia na uczelniach medycznych
Tworzenie programów studiów i innych form kształcenia na uczelniach medycznych

wt., 04 cze

|

Google Meet

Tworzenie programów studiów i innych form kształcenia na uczelniach medycznych

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

04 cze 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Prawne podstawy tworzenia i prowadzenia studiów wyższych:

     a. uprawnienia do prowadzenia studiów w przepisach „Ustawy 2.0”,

     b. kierunki prowadzone jako jednolite studia magisterskie,

     c. wymogi formalne wniosku o pozwolenie na utworzenie kierunku studiów,

     d. wymogi związane z rozpoczęciem kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu,

     e. efekty uczenia się (Polska Rama Kwalifikacji, weryfikacja i ocena efektów osiąganych przez studenta),

     f. zawartość programu studiów.

2. Przegląd i podsumowanie zmian prawnych z lat 2022-2023:

     a. zmiany w „Ustawie 2.0” i rozporządzeniu ws. studiów,

     b. Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych,

     c. ułatwienia w uruchamianiu kierunków medycznych,

     d. aktualizacja standardów kształcenia na kierunkach medycznych.

3. Warunki prowadzenia studiów w przepisach rozporządzenia w sprawie studiów:

     a. wymogi dotyczące programów studiów, standardy kształcenia,

     b. warunki i zasady zmiany programu studiów,

     c. wymogi co do kadry dydaktycznej.

4. Organizacja kształcenia zdalnego:

     a. wymagania prawne,

     b. ochrona praw autorskich,

     c. rozwiązania obowiązujące stale i tylko w czasie epidemii,

     d. egzaminy online.

5. Organizowanie studiów międzydziedzinowych, wspólnych, studiów „we współpracy” z określonym podmiotem, studiów dualnych.

6. Organizowanie pozostałych form kształcenia:

     a. studia podyplomowe,

     b. kształcenie specjalistyczne – wyjątki prawne w zawodach medycznych,

     c. inne formy kształcenia.

Trener: Mariusz Kusion

Udostępnij

bottom of page