top of page
Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich
Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich

pt., 24 maj

|

Google Meet

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich

Oferta specjalna: 510 zł netto, 627,30 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

24 maj 2024, 08:30 – 14:30

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zmiany w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – czy nadal stosujemy k.p.a. odpowiednio?

2. Postępowanie administracyjne w uczelni z uwzględnieniem czasowych regulacji związanych z zapobieganiem COVID-19:

     a. podania, pisma, decyzje – jak wydawać i doręczać?

     b. terminy w postępowaniu,

     c. wykonalność decyzji administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem skreślenia z listy studentów.

3. Postępowanie odwoławcze w uczelni – wniosek a ponowne rozpatrzenie sprawy a odwołanie.

4. Sądowa kontrola decyzji wydawanych w sprawach studenckich i doktoranckich.

5. Decyzje administracyjne wydawane w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów (szkoły doktorskie i dotychczasowe studia doktoranckie):

     a. rekrutacja, przeniesienie, wznowienie studiów,

     b. skreślenie z listy studentów,

     c. zwolnienie z opłat za studia,

     d. sprawy stypendialne,

     e. decyzje związane z tytułami zawodowymi.

6. Rozstrzygnięcia związane z przebiegiem kształcenia.

7. Rozwiązywanie zadań praktycznych.

Udostępnij

bottom of page