top of page
Komercjalizacja wiedzy przez uczelnie – zasady prawne, wyzwania i korzyści
Komercjalizacja wiedzy przez uczelnie – zasady prawne, wyzwania i korzyści

śr., 24 kwi

|

Google Meet

Komercjalizacja wiedzy przez uczelnie – zasady prawne, wyzwania i korzyści

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

24 kwi 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

Cel szkolenia:

Uczestnicy zdobędą zaawansowaną wiedzę na temat komercjalizacji i transferu technologii z sektora szkolnictwa wyższego do gospodarki. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą przygotowani do samodzielnego przeprowadzenia procesu komercjalizacji oraz transferu technologii.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Pojęcie komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej:

     a. zasady z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

     b. kogo i czego dotyczą ustawowe procedury,

     c. procedura komercjalizacji krok po kroku.

2. Formy komercjalizacji wypracowane w praktyce, m.in.:

     a. badania zlecone,

     b. joint-venture,

     c. alians strategiczny,

     d. konsorcjum,

     e. umowa know how,

     f. zalety, wady i wyzwania w każdej z form.

3. Spółki spin-off i spin-out:

     a. czym są,

     b. zasady tworzenia i zarządzania,

     c. relacje uczelni i spółek.

4. Zasady tworzenia i działania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii.

5. Tworzenie prac dyplomowych we współpracy z biznesem/administracją publiczną:

     a. zasady współdziałania,

     b. komu przysługują prawa autorskie do zamówionej pracy,

     c. kwestie wynagrodzenia i innych benefitów dla twórcy pracy oraz uczelni i promotora.

6. Wynalazek i procedura patentowania krok po kroku.

7. Znaczenie wyników komercjalizacji wiedzy dla ewaluacji jakości działalności naukowej:

     a. aktualne zasady ewaluacji,

     b. kryteria Komisji Ewaluacji Naukowej,

     c. benefity z komercjalizacji dla ewaluacji dla poszczególnych dziedzin nauk.

8. Komercjalizacja wiedzy – przykłady dobrych praktyk.

Trener: Mariusz Kusion

Udostępnij

bottom of page