top of page
białe tło
Kampus uczelni

Szkolnictwo wyższe

Jak podnieść jakość pracy i efektywność pracowników uczelni?

Szkolnictwo wyższe jest poddane ciągłym zmianom i wyzwaniom, wynikającym z rozwoju nauki, technologii, rynku pracy i społeczeństwa. Dlatego niezbędne jest podnoszenie jakości i efektywności szkolnictwa wyższego, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i indywidualnym.

Nasze szkolenia są skierowane do wszystkich osób, które pracują lub chcą pracować w uczelniach.

białe tło
bottom of page