top of page
Akty normatywne w uczelni w obszarze kształcenia – w świetle wymogów formalnoprawnych,
Akty normatywne w uczelni w obszarze kształcenia – w świetle wymogów formalnoprawnych,

pon., 04 gru

|

Google Meet

Akty normatywne w uczelni w obszarze kształcenia – w świetle wymogów formalnoprawnych,

z uwzględnieniem aspektów praktycznych Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

04 gru 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

UWAGA – szkolenie uwzględnia w szczególności:

· Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

· Wybrane przepisy nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

· Wybrane przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

· Wybrane przepisy rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wstępne:

     a. podstawowe regulacje prawne,

     b. akt prawny, a akt normatywny,

     c. rodzaje i przykłady aktów normatywnych wydawanych w uczelni.

2. Zasady techniki prawodawczej, czyli jak przygotować dobry akt normatywny w uczelni:

     a. projekt aktu normatywnego o charakterze wewnętrznym, czyli niezbędne czynności przygotowawcze,

     b. budowa aktu normatywnego:

           · tytuł,

           · przepisy merytoryczne:

                › przepisy ogólne:

                        » zakres aktu normatywnego,

                        » podstawowe definicje (słowniczek),

               › przepisy szczegółowe:

                        » przepisy materialne,

                        » przepisy ustrojowe,

                        » przepisy proceduralne,

                        » przepisy upoważniające,

                        » załączniki,

              › przepisy zmieniające,

              › przepisy epizodyczne,

              › przepisy przejściowe i dostosowujące,

              › przepisy końcowe:

                        » uchylające,

                        » utracie mocy obowiązującej,

                        » wejściu aktu normatywnego w życie,

     c. zmiana aktu normatywnego uczelni:

           · uchylenie,

           · zmiana przepisów,

           · dodanie nowych przepisów,

     d. tekst jednolity aktu normatywnego uczelni:

           · kiedy należy wprowadzić?

           · zasady redakcji,

     e. sprostowanie błędu w akcie normatywnym uczelni.

3. Typowe środki techniki prawodawczej wraz z przykładami.

4. Podsumowanie i dyskusja.

Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W trakcie szkolenia będą analizowane przykładowe zapisy aktów prawnych obowiązujących w uczelni. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

Udostępnij

bottom of page