top of page
Dokumentacja przebiegu studiów i studiów podyplomowych
Dokumentacja przebiegu studiów i studiów podyplomowych

pt., 12 lip

|

Google Meet

Dokumentacja przebiegu studiów i studiów podyplomowych

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

12 lip 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Cele – po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

  • znał szczegółowo regulacje prawne w  zakresie dokumentacji procesu studiowania, w tym  najnowsze zmiany i zapowiedzi dalszych nowelizacji, związane z epidemią, inflacją oraz konfliktem na Ukrainie.
  • miał możliwość konsultacji kwestii problemowych oraz wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Podsumowanie najważniejszych zmian prawnych w zakresie dokumentacji, wprowadzonych przez:

     a. „Ustawę 2.0” (2018-2019),

     b. przepisy antycovidowe (2020-2022),

     c. Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

     d. nowelizacje w Rozporządzeniu ws. studiów.

2. Dokumentacja związana z przyjęciem na studia.

3. Dokumentacja przebiegu studiów w postaci elektronicznej:

     a. wymogi,

     b. zabezpieczenia cyfrowe.

4. Zawartość albumu studenta i teczki akt osobowych studenta.

5. Karty okresowych osiągnięć studenta.

6. Prawidłowe dokumentowanie praktyk studenckich.

7. Postępowanie z dokumentami w razie przeniesienia się studenta do innej uczelni.

8. Legitymacja i m-legitymacja studencka.

9. Dokumentacja związana z ukończeniem studiów:

     a. protokół egzaminu dyplomowego,

     b. organizowanie i dokumentowanie egzaminów online,

     c. praca dyplomowa - wymogi.

10. Dyplom ukończenia studiów:

     a. obowiązkowe i fakultatywne elementy dyplomu (na przykładach),

     b. konsekwencje za niewydanie dyplomu w terminie, 

     c. różnice pomiędzy różnymi rodzajami dat na dyplomie,

     d. dyplom studiów wspólnych.

11. Odpisy, duplikaty, sprostowania dyplomu i innych dokumentów:

     a. zasady wydawania,

     b. sprostowanie w dokumentacji elektronicznej,

     c. postępowania w razie zmiany danych studenta.

12. Pobieranie opłat związanych z kształceniem:

     a. opłaty dozwolone,

     b. opłaty zakazane.

13. Uwierzytelnianie dokumentacji.

14. Dokumenty studentów zagranicznych:

     a. uznawalność dyplomu,

     b. studenci z Ukrainy.

15. Postępowanie z dokumentacją w razie likwidacji uczelni.

16. Dokumentacja studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

17. Przykłady kar PUODO dla uczelni za naruszenie przepisów Rodo.

Trener: Mariusz Kusion

Udostępnij

bottom of page