top of page
Dostępność cyfrowa uczelni
Dostępność cyfrowa uczelni

śr., 29 lis

|

Google Meet

Dostępność cyfrowa uczelni

Cena: 350 zł netto, 430,50 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

29 lis 2023, 10:00 – 13:00

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

     a. przyczyny wprowadzenia ustawy,

     b. definicje legalne,

     c. wyłączenia spod obowiązku,

     d. zakres dostępności cyfrowej,

     e. ocena dostępności cyfrowej,

     f. deklaracja dostępności cyfrowej,

     g. zapewnienie dostępu alternatywnego,

     h. żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej,

     i. odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej,

     j. skarga na brak dostępności cyfrowej,

     k. kary za brak dostępności cyfrowej,

     l. dostępność cyfrowa w praktyce.

2. WCAG 2.1:

     a. postrzegalność,

     b. funkcjonalność,

     c. zrozumiałość,

     d. solidność,

     e. aspekty praktyczne.

Trener: dr Norbert Szczęch

Udostępnij

bottom of page