top of page
"Double degree" czy "joint degree"? Procedura zawierania i realizacji umów "co-tutelle" dotyczących wspólnych
"Double degree" czy "joint degree"? Procedura zawierania i realizacji umów "co-tutelle" dotyczących wspólnych

pt., 25 paź

|

Google Meet

"Double degree" czy "joint degree"? Procedura zawierania i realizacji umów "co-tutelle" dotyczących wspólnych

postępowań w sprawie nadania stopnia doktora z podmiotami zagranicznymi, krok po kroku Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć, - pełne wsparcie techniczne

Termin i lokalizacja

25 paź 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

"Double degree" czy "joint degree"? Procedura zawierania i realizacji umów "co-tutelle" dotyczących wspólnych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora z podmiotami zagranicznymi, krok po kroku

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie umowy „co-tutelle”:

     a. co to jest umowa „co-tutelle”?

     b. kiedy można zawrzeć umowę „co-tutelle”?

     c. z kim można zawrzeć taką umowę (strony umowy)?

2. Stan prawny związany z umowami o wspólnej opiece naukowej – dotychczasowe regulacje i zmiany towarzyszące wejściu w życie ustawy 2.0:

     a. ewolucja przepisów związanych ze współpracą międzynarodową dotyczącą realizacji doktoratów,

     b. jakie akty prawne regulują obecnie sprawy związane z umowami „co-tutelle”?

     c. analiza zmian wprowadzonych przez ustawę 2.0 i towarzyszące jej akty podrzędne,

     d. czy obecne regulacje są wystarczające?

     e. kwestie nieuregulowane przepisami powszechnie obowiązującymi.

3. Procedura zawierania umowy „co-tutelle” krok po kroku:

     a. skąd powinna wyjść inicjatywa zawarcia umowy?

     b. jaką rolę odgrywa doktorant i opiekun naukowy (promotor)?

     c. kto powinien koordynować procedurę zawarcia umowy o wspólnej opiece naukowej – czy powinno się to odbywać na poziomie centralnym, wydziałowym czy też na jednym i drugim, w odpowiednich zakresach?

     d. kontakt z uczelnią partnerską,

     e. zindywidualizowana czy ogólna umowa międzyuczelniana o współpracy?

     f. jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie?

     g. dwie strony, dwa systemy prawne – który powinien być decydujący?

     h. kto podpisuje umowę „co-tutelle”?

     i. analiza wzoru umowy „co-tutelle”

4. Obrona rozprawy doktorskiej w ramach porozumienia w świetle zmian przepisów:

     a. szkoły doktorskie,

     b. realizacja przewodu doktorskiego /postępowania ws. nadania stopnia doktora,

     c. jedna czy dwie obrony?

     d. przyjęcie rozprawy i powołanie komisji,

     e. organizacja obrony w ramach porozumienia,

     f. nadanie stopnia (stopni) doktora,

     g. wspólny dyplom czy dwa oddzielne?

5. Double degree" czy "joint degree"?

6. Przykłady współpracy międzynarodowej w ramach porozumień „co-tutelle” z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauki.

7. Podsumowanie.

Trener: Michał Morski

Udostępnij

bottom of page