top of page
Dyplomy ukończenia studiów wyższych i suplementy do dyplomów  - zasady sporządzania i wydawania w uczelniach wyższych
Dyplomy ukończenia studiów wyższych i suplementy do dyplomów  - zasady sporządzania i wydawania w uczelniach wyższych

wt., 05 gru

|

Google Meet

Dyplomy ukończenia studiów wyższych i suplementy do dyplomów - zasady sporządzania i wydawania w uczelniach wyższych

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

05 gru 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

Dyplomy ukończenia studiów wyższych i suplementy do dyplomów  - zasady sporządzania i wydawania w uczelniach wyższych, z uwzględnieniem wymogów formalnych i aspektów praktycznych

UWAGA: Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące cyfrowych dyplomów!

Dyplomy w postaci elektronicznej mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r. w związku ze zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, która oczekuje na publikacje w Dzienniku Ustaw.

UWAGA! Szkolenie uwzględnia najnowsze:

• wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

• wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,

• wybrane przepisy ustawy o dokumentach publicznych i rozporządzeń wykonawczych.

Na szkoleniu będzie także mowa o obowiązkach uczelni w zakresie dostosowania wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz organizacji procesu indywidualizacji i personalizacji blankietu nowego dyplomu do wymogów wynikających z ustawy o dokumentach publicznych i rozporządzeń wykonawczych.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Wiadomości wstępne:

     a. podstawowe akty prawne,

     b. sygnalizacja najnowszych zmian regulacji prawnych,

     c. kilka słów o ustawie o dokumentach publicznych,

     d. kilka słów o procedurze dyplomowania,

     e. warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu

2. Uczelniane wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych:

     a. niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów wyższych, w tym także w zakresie dyplomów wspólnych,

     b. opracowanie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych, w szczególności z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o dokumentach publicznych oraz zabezpieczeń wskazanych w rozporządzeniu MSWiA,

     c. obowiązki uczelni jako emitenta dokumentu publicznego związane z dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3. Suplementy do dyplomu:

     a. założenia suplementu do dyplomu,

     b. struktura suplementu do dyplomu i jego treść,

     c. wskazówki dla uczelni w zakresie wypełniania suplementów według starych i nowych przepisów:

           • informacja o absolwencie,

           • informacja o dyplomie,

           • informacja o poziomie wykształcenia,

           • informacja o treści studiów i osiągniętych wynikach,

           • informacja o uprawnieniach absolwenta,

           • dodatkowe informacje,

           • poświadczenie suplementu,

           • informacja o krajowym systemie szkolnictwa wyższego.

4. Zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementów do dyplomów, ich odpisów i duplikatów:

     a. wymogi formalne w zakresie:

           • zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów,

           • zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów,

     b. zasady sporządzania i wydawania odpisów w językach obcych,

     c. zasady sporządzania i wydawania duplikatów,

     d. zasady wymiany dokumentów o wykształceniu:

           • ze względu na błędy i pomyłki,

           • ze względu na zmianę danych osobowych.

5. Zasady uwierzytelniania dokumentów o wykształceniu, z uwzględnieniem najnowszych zmian.

6. Zasady sporządzania i przekazywania wzorów pieczęci urzędowych i podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów o wykształceniu, z uwzględnieniem najnowszych zmian.

7. Podsumowanie.

Trener: Aleksandra Matukin-Szumlińska

Udostępnij

bottom of page