top of page
Efektywna komunikacja biznesowa z pokoleniem Z
Efektywna komunikacja biznesowa z pokoleniem Z

Nowy termin już wkrótce

|

Google Meet

Efektywna komunikacja biznesowa z pokoleniem Z

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

Nowy termin już wkrótce

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Cele szkolenia:

     · rozwinięcie kluczowych umiejętności kadry zarządzającej w zakresie komunikowania się z przedstawicielami najmłodszego pokolenia w środowisku biznesowym – Pokolenia Z,

    · rozwinięcie kompetencji konstruktywnego przekazywania informacji dostosowanych do potrzeb psychologicznych członków zespołu, w szczególności osób z Pokolenia Z,

     · integracja pracowników poprzez zastosowanie metod szkoleniowych umożliwiających lepsze poznanie się uczestników i nawiązanie długofalowych relacji sprzyjających budowaniu dialogu międzypokoleniowego, pozytywnej atmosfery współpracy oraz ułatwiających realizowanie wspólnych celów biznesowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Charakterystyka 4 pokoleń w środowisku biznesowym.

     · Różnice między pokoleniem BB, X, Y i Z.

     · Zwiększenie świadomości jakie cechy, wartości i potrzeby dominują wśród osób z pokolenia Z.

     · Jakie czynniki kształtują pokolenie Z i jak to wpływa na zachowanie współpracowników.

     · Dialog międzypokoleniowy - jak budować wzajemne zrozumienie i szacunek.

     · Dlaczego czasami trudno jest porozumieć się osobom z pokolenia BB, X, Y ze współpracownikami z pokolenia Z?

2. Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?

     · Dobre praktyki na etapie rekrutacji współpracowników z pokolenia Z – zasady konstruowania ogłoszenia rekrutacyjnego i przeprowadzenia efektywnego spotkania z kandydatem.

     · Jak budować komunikaty pisemne kierowane do osób z najmłodszego pokolenia w firmie.

     · Jak planować efektywne spotkania uwzględniając potrzeby osób z pokolenia Z.

     · 5 najczęściej popełnianych błędów  w komunikacji z pokoleniem Z.

     · Profilaktyka trudnych sytuacji - określenie kluczowych międzypokoleniowych punktów zapalnych.

3. Efektywne motywowanie pozafinansowe współpracowników z pokolenia Z.

     · Efektywny feedback - dostosowanie komunikacji do kluczowych potrzeb psychologicznych współpracowników z pokolenia Z.

     · Kluczowe słowa i działania podnoszące zaangażowanie.

     · Rozwinięcie świadomości jakie są najważniejsze motywatory pokolenia Z.

4. Analiza najczęściej pojawiających się trudnych sytuacji.

     · Zebranie trudnych sytuacji we współpracy z osobami z pokolenia Z.

     · Wypracowanie strategii zaradczych.

5. Podsumowanie szkolenia.

     · Dekalog efektywnej komunikacji z pokoleniem Z.

     · Kluczowe punkty zapalne.

Adresaci szkolenia:

     · Kadra menedżerska.

     · Liderzy zespołów.

Czas trwania: 1 dzień, 6 h.

Metody pracy: symulacje, modelowanie, analiza case study, ćwiczenia grupowe, dyskusje moderowane, miniwykłady, burza mózgów, analizy doświadczenia.

Trener: Beata Janiczek-Krotowska

Udostępnij

bottom of page