top of page
Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych w świetle zmian
Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych w świetle zmian

pt., 28 lut

|

Google Meet

Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych w świetle zmian

Cena: 750 zł netto, 922,50 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Termin i lokalizacja

28 lut 2025, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

1. Aktualny stan prawny funkcjonowania uczelni w kontekście przychodów i kosztów uczelni z uwzględnieniem proponowanych zmian ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Projektowane sankcje pieniężne z tytułu pobierania od studentów opłat z naruszeniem przepisów art. 79, art. 80 lub przepisów wydanych na podstawie art. 81 w zakresie, o którym mowa w art. 81 pkt 11 i 12 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (ustawy 2.0)

3. Normatywne przychody uczelni i wpływ spadku liczby studentów na wysokość przychodu – stan obecny i wprowadzone zmiany.

4. Rodzaje działalności prowadzonej przez uczelnie i rodzaje kosztów występujących w poszczególnych działalnościach:

     a. koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych uczelni oraz czynniki wpływające na wysokość kosztów kształcenia,

     b. miejsce powstawania kosztów,

     c. koszty bezpośrednie, pośrednie i całkowite dla jednej godziny dydaktycznej,

     d. układ kalkulacyjny kosztów dla kierunku studiów,

     e. rozliczenie kosztów jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych,

     f. obliczenie wyniku finansowego na poszczególnych kierunkach.

5. Przedstawienie modelu obliczania kosztu kształcenia w szkole wyższej.

6. Podsumowanie szkolenia i konsultacje.

Trener: Anna Pawełas

Udostępnij

bottom of page