top of page
Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi
Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi

Czas Do ustalenia

|

Google Meet

Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi

Cena szkolenia zamkniętego: 3950 zł. netto, 4858,50 zł. brutto Zapytanie o szkolenie zamknięte, prosimy kierować poprzez wstępną rezerwację. Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu.

Termin i lokalizacja

Czas Do ustalenia

Google Meet

Zapisz się

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości w zakresie możliwości ułatwienia funkcjonowania na uczelni wyższej studentów z zaburzeniami psychicznymi. Kluczowym celem szkolenia jest również rozwijanie umiejętności komunikowania się ze studentami z zaburzeniami psychicznymi a także zadbanie o własny dobrostan w trudnych sytuacjach.

Adresaci: Nauczyciele akademiccy, pracownicy dziekanatów i sekretariatów oraz pracownicy biur mających bezpośredni kontakt ze studentem.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zaburzenia psychiczne a uczelnie:

    a. czym jest zaburzenie psychiczne?

    b. skala problemu w środowisku akademickim,

    c. odpowiedzialność i rola pracownika uczelni.

2. Kluczowe zaburzenia psychiczne zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10:

     a. zaburzenia afektywne (depresyjne, dwubiegunowe),

     b. zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, urojeniowe),

     c. zaburzenia nerwicowe (dysocjacyjne, lękowe),

     d. zaburzenia osobowości (m.in. osobowość dyssocjalna, psychopatyczna, narcystyczna, bierno-agresywna, paranoiczna, socjopatyczna), zaburzenia odżywiania,

     e. zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki),

     f. zaburzenia zachowania osób dorosłych,

     g. odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji i roszczeniowości.

3. Jak komunikować się ze studentami z zaburzeniami psychicznymi:

     a. budowanie atmosfery opartej na tolerancji, otwartości, bezpieczeństwie i zaufaniu,

     b. wsparcie studenta i informowanie o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy,

     c. technika dialogu wyciszającego i domykającego trudne emocje studenta z zaburzeniem,

     d. reagowanie w trudnych sytuacjach.

4. Jak zareagować w sytuacji kontaktu ze studentem zachowującym się w sposób agresywny/roszczeniowy:

     a. techniki reagowania na agresję.

5. Podsumowanie szkolenia i konsultacje indywidualne:

     a. zebranie kluczowych zasad komunikowania się i wspierania studentów z zaburzeniami psychicznymi.

Trener: Beata Janiczek-Krotowska

Udostępnij

bottom of page