top of page
Komunikacja międzykulturowa
Komunikacja międzykulturowa

Czas Do ustalenia

|

Google Meet

Komunikacja międzykulturowa

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

Czas Do ustalenia

Google Meet

Zapisz się

CEL SZKOLENIA

Nazwa celu - Poznanie elementów kultury

Kryteria rozstrzygające osiągnięcie celu – korzyści dla uczestnika

Uczestnicy posiadają wiedzę nt:

• Widoczne i niewidoczne wymiary kultury

• Źródła różnic kulturowych

• Zasady efektywnej współpracy

Nazwa celu - Rozwijanie umiejętności diagnozowania różnic kulturowych i ich wpływu na współpracę.

Kryteria rozstrzygające osiągnięcie celu – korzyści dla uczestnika

Uczestnicy potrafią:

• diagnozować różnice kulturowe

• zrozumieć wpływ różnic kulturowych na współpracę

• zrozumieć wpływ stereotypów i uprzedzeń na komunikację międzykulturową

Nazwa celu - Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji międzykulturowej

Kryteria rozstrzygające osiągnięcie celu – korzyści dla uczestnika

Uczestnicy:

• Zasady efektywnej komunikacji międzykulturowej

• Empatyczne podejście do różnic kulturowych

• Budowanie pozytywnych relacji

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wstęp i kwestie organizacyjne:

     a. przedstawienie się trenera i uczestników,

     b. przedstawienie celów i agendy szkolenia,

     c. przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

2. Wprowadzenie do różnic kulturowych:

     a. definicja kultury,

     b. źródła kultury. 

Ćw. "Zagadki"- uczestnicy rozwiązują zagadki trenera, które prowadzą do zebrania wszystkich źródeł kształtowania kultury oraz zbudowania definicji kultury. Ideą tej części szkolenia jest znalezienie jak największej ilości odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak robimy?

3. 3 wymiary kultury:

     a. model Góry lodowej,

     b. widoczne wymiary kultury,

     c. częściowo widoczne wymiary kultury,

     d. ukryte wymiary kultury,

     e. kultura w miejscu pracy. 

Ćw. „Historia Marcina” – studium przypadku. Marcin jedzie do pracy w międzynarodowej firmie i popełnia kilka błędów na tle kulturowym, zadaniem grupy jest je odnaleźć – jest to wstęp do dyskusji o wymiarach kultury. W dyskusji uczestnicy odpowiadają na pytania typu „Skąd obserwator za weneckim lustrem może zaobserwować, że przed nim pracuje zespół wielokulturowy?” - ta część definiuje widoczne wymiary kultury. Następnie grupa odpowiada na pytanie czego nie widać czyli dlaczego ludzie różnych kultur zachowują się w taki, a nie inny sposób i jaki na to ma wpływ mają uwarunkowania kulturowe oraz jaka jest zależność pomiędzy kulturą organizacyjną a uwarunkowaniami kulturowymi. Całość dyskusji podsumowana jest wykładem porządkującym wiedzę nt. różnic w postrzeganiu kultury.

4. Komunikacja międzykulturowa:

     a. model komunikacji,

     b. komunikacja niewerbalna w ujęciu międzykulturowym,

     c. zasady komunikacji międzykulturowej (czego unikać) 

Ćw. „Co można, a co nie można” - trener wylicza po kolei aspekty komunikacji niewerbalnej a uczestnicy przyporządkowują kraje w odpowiednie miejsca na skali (min- max) pokazuje to w praktyczny sposób jak kultury różnią się w reakcjach na różne formy komunikacji.

5 .Różnice kulturowe w współpracy.

 Ćw. "Matryca kultur"- kwestionariusz i praca w grupach: Główna część szkolenia. Grupa najpierw tworzy listę różnych zachowań w biznesie, a następnie w parach wg specjalnego kwestionariusza oceniają (intuicyjnie) kulturę swoją oraz inną podaną przez trenera. Następnie porównują wyniki i dyskutują.  Dyskusja moderowana: Na koniec każda para po kolei opowiada o jednej różnicy i wnioskach z ich dyskusji na forum. Trener przy każdej różnicy opowiada anegdotę z życia biznesowego.

6. Jednostka w zespole wielokulturowym:

     a. przeciwdziałanie konfliktom,

    b. złote zasady współpracy w środowisku wielokulturowym.

 Ćw. "Barometr współpracy" - ćwiczenie w formie quizu w którym uczestnicy generują rozwiązania, które zapobiegałyby konfliktom na tle kulturowym oraz usprawniałyby integrację w zespołach wielokulturowych. Na zakończenie warsztatu każdy uczestnik wskazuje jedną zasadę (z poziomu zachowań)  jaką należy się kierować aby stworzyć efektywny zespół wielokulturowy. Flipchart z listą może następnie zostać zabrana i stanowić „wewnętrzny regulamin” w miejscu pracy.

Szkolenie możemy zorganizować w formie zamkniętej, również W JĘZYKU ANGIELSKIM! 

Zapytanie prosimy kierować na adres mailowy: optima@optima.edu.pl

Trener: Dominika Zielińska-Ramian

Udostępnij

bottom of page