top of page
Legalizacja pobytu cudzoziemców w przypadku studentów oraz pracowników naukowych
Legalizacja pobytu cudzoziemców w przypadku studentów oraz pracowników naukowych

pon., 11 gru

|

Google Meet

Legalizacja pobytu cudzoziemców w przypadku studentów oraz pracowników naukowych

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

11 gru 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cudzoziemcy w Polsce – wprowadzenie:

     a. podstawy wjazdu i pobytu,

     b. podstawy prawne legalizacji pobytu,

     c. definicje.

2. Wizy:

     a. uzyskanie wizy,

     b. przedłużenie wizy,

     c. ruch bezwizowy.

3. Zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP:

     a. ogólne warunki udzielenia zezwolenia:

           • podstawy udzielenia zezwolenia,

           • formularz wniosku,

           • braki formalne wniosku,

           • terminy,

     b. rodzaje decyzji,

     c. odwołanie od decyzji,

     d. karta pobytu.

4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach:

     a. warunki udzielenie zezwolenia (konieczne do spełnienia przez studenta oraz przez jednostkę prowadzącą studia),

     b. okresy, na które udziela się zezwolenia,

     c. odmowa wszczęcia postępowania,

     d. odmowa udzielenia zezwolenia,

     e. cofnięcie zezwolenia,

     f. mobilność studenta.

5. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:

     a. warunki udzielenia zezwolenia,

     b. odmowa wszczęcia postępowania,

     c. odmowa udzielenia zezwolenia,

     d. cofnięcie zezwolenia.

6. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych oraz mobilność krótkoterminowa i długoterminowa naukowca:

     a. warunki udzielenia zezwolenia w celu prowadzenia badań naukowych (konieczne do spełnienia przez naukowca oraz przez jednostkę przyjmującą),

     b. warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności krótkoterminowej,

     c. warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej,

     d. okresy, na które udziela się zezwolenia,

     e. odmowa wszczęcia postępowania,

     f. odmowa udzielenia zezwolenia,

    g. cofnięcie zezwolenia.

7. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE:

     a. warunki udzielenia zezwolenia,

     b. okres udzielenia zezwolenia.

8. Wjazd i pobyt na terytorium RP obywateli państw członkowskich UE:

     a. pobyt krótkoterminowy,

     b. rejestracja pobytu.

9. Podsumowanie.

Trener: Joanna Oleszkowicz

Udostępnij

bottom of page