top of page
Niesłyszący i słabosłyszący studenci – dobre praktyki w organizacji i realizacji procesu dydaktycznego
Niesłyszący i słabosłyszący studenci – dobre praktyki w organizacji i realizacji procesu dydaktycznego

śr., 24 kwi

|

Google Meet

Niesłyszący i słabosłyszący studenci – dobre praktyki w organizacji i realizacji procesu dydaktycznego

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne,

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

24 kwi 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Wprowadzenie w problematykę uszkodzeń słuchu.

2. Funkcjonowanie biopsychospołeczne osób z uszkodzeniami słuchu.

3. Tożsamość społeczno-kulturowa osób z niepełnosprawnością słuchową:

     a. tożsamość środowiskowa i kulturowa osób niesłyszących.

4. Komunikacja interpersonalna osób niesłyszących:

     a. werbalne i niewerbalne metody porozumiewania się z osobami niesłyszącymi,

     b. polski Język Migowy a System Językowo Migowy,      

     c. podstawowe zasady w komunikacji z osobami niesłyszącymi. 

5. Niesłyszący i niedosłyszący studenci w Polsce:

     a. dane statystyczne,

     b. podstawy prawne,      

     c. bariery i trudności. 

6. Dobre praktyki w organizacji i realizacji procesu dydaktycznego:

     a. indywidualizacja procesu kształcenia,      

     b. dostosowywanie wymagań edukacyjnych i środków dydaktycznych,      

     c. środki wspomagania komunikacji z niesłyszącymi studentami,

     d. egzaminowanie niesłyszących studentów. 

7. Tłumacz języka migowego podczas zajęć akademickich:

     a. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się,

     b. tłumacze a akademiccy tłumacze języka migowego,      

     c. rola języka migowego w edukacji na poziomie wyższym.

Trener: Marta Pięta

Udostępnij

bottom of page