top of page
Obsługa studentów zagranicznych w polskich uczelniach w świetle wymogów formalnych
Obsługa studentów zagranicznych w polskich uczelniach w świetle wymogów formalnych

pon., 26 sie

|

Google Meet

Obsługa studentów zagranicznych w polskich uczelniach w świetle wymogów formalnych

z uwzględnieniem aspektów praktycznych Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

26 sie 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

Szkolenie uwzględnia w szczególności:

• wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

• wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,

• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia wydawanego cudzoziemców o przyjęciu lub o kontynuacji studiów,

• wybrane przepisy ustawy o cudzoziemcach i rozporządzeń wykonawczych,

• wybrane przepisy ustawy o NAWA, ustawy o Karcie Polaka i ustawy o repatriacji.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wstępne:

     a. podstawowe definicje,

     b. ważne akty prawne,

     c. formy kształcenia, które mogą podejmować studenci zagraniczni,

     d. kilka słów o zasadach rekrutacji na studia mających wpływ na obsługę studenta zagranicznego.

2. Dokumenty w teczce akt osobowych studenta zagranicznego:

     a. związane z przyjęciem na studia, w tym zaświadczenie o przyjęciu na studia albo o kontynuacji studiów,

     b. związane z rozpoczęciem studiów,

     c. dotyczące przebiegu studiów,

     d. związane z ukończeniem studiów.

3. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z organizacją i przebiegiem studiów, ze szczególnym uwzględnieniem:

     a. zmiany uczelni (polskiej i zagranicznej) i przenoszenia osiągnięć,

     b. zasad przyznawania indywidualnej organizacji studiów,

     c. konsekwencji udzielenia urlopu od zajęć,

     d. skreślenia cudzoziemca z listy studentów i jego konsekwencji.

4. Zasady płatności za studia przez cudzoziemców na studiach wyższych, z uwzględnieniem specyfiki uczelni niepublicznych:

     a. zasady ustalania wysokości opłat na studiach dla cudzoziemców,

     b. zasady pobierania opłat,

     c. zwolnienia z opłat,

     d. zwrot opłaty.

5. Zasady ogólne przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów cudzoziemców.

6. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z legalizacją pobytu na terytorium RP w związku z ustawą o cudzoziemcach oraz wykonywaniem pracy w ramach praktyk.

7. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców przebywających w Polsce.

8. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców (statystyka zbiorcza i imienna):

     a. dla MNISW (GUS, POL-on, do podziału subwencji),

     b. dla NAWA, Straży Granicznej,

     c. innych służb.

9. Podsumowanie.

Czy jesteś pracownikiem uczelni i na co dzień zajmujesz się obsługą studentów zagranicznych, odpowiadasz lub zajmujesz się przygotowaniem procedur związanych z ich obsługą na studia, zastanawiasz się, jakich dokumentów należy wymagać w teczce akt osobowych studenta zagranicznego, nie wiesz, jakie obowiązki ciążą na uczelni w związku z kształceniem studentów zagranicznych na studiach wyższych w Polsce? Jeśli TAK, TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE.

Udostępnij

bottom of page