top of page

pon., 24 kwi

|

Google Meet

Obsługa studentów zagranicznych w polskich uczelniach w świetle wymogów formalnych, z uwzględnieniem aspektów praktyczny

Cena: 600 zł. netto, 738 zł. brutto Cena zawiera: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

24 kwi 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

Szkolenie uwzględnia w szczególności:

 • wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia wydawanego cudzoziemców o przyjęciu lub o kontynuacji studiów,
 • wybrane przepisy ustawy o cudzoziemcach i rozporządzeń wykonawczych,
 • wybrane przepisy ustawy o NAWA, ustawy o Karcie Polaka i ustawy o repatriacji.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wiadomości wstępne:podstawowe definicje, ważne akty prawne, formy kształcenia, które mogą podejmować studenci zagraniczni, kilka słów o zasadach rekrutacji na studia mających wpływ na obsługę studenta zagranicznego. 
 2. Dokumenty w teczce akt osobowych studenta zagranicznego:związane z przyjęciem na studia, w tym zaświadczenie o przyjęciu na studia albo o kontynuacji studiów, związane z rozpoczęciem studiów, dotyczące przebiegu studiów, związane z ukończeniem studiów. 
 3. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z organizacją i przebiegiem studiów, ze szczególnym uwzględnieniem:zmiany uczelni (polskiej i zagranicznej) i przenoszenia osiągnięć, zasad przyznawania indywidualnej organizacji studiów, konsekwencji udzielenia urlopu od zajęć, skreślenia cudzoziemca z listy studentów i jego konsekwencji. 
 4. Zasady płatności za studia przez cudzoziemców na studiach wyższych, z uwzględnieniem specyfiki uczelni niepublicznych:zasady ustalania wysokości opłat na studiach dla cudzoziemców, zasady pobierania opłat, zwolnienia z opłat, zwrot opłaty. 
 5. Zasady ogólne przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów cudzoziemców.
 6. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z legalizacją pobytu na terytorium RP w związku z ustawą o cudzoziemcach oraz wykonywaniem pracy w ramach praktyk.
 7. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców przebywających w Polsce.
 8. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców (statystyka zbiorcza i imienna):dla MNISW (GUS, POL-on, do podziału subwencji), dla NAWA, Straży Granicznej, innych służb. 
 9. Podsumowanie.

Czy jesteś pracownikiem uczelni i na co dzień zajmujesz się obsługą studentów zagranicznych, odpowiadasz lub zajmujesz się przygotowaniem procedur związanych z ich obsługą na studia, zastanawiasz się, jakich dokumentów należy wymagać w teczce akt osobowych studenta zagranicznego, nie wiesz, jakie obowiązki ciążą na uczelni w związku z kształceniem studentów zagranicznych na studiach wyższych w Polsce? Jeśli TAK, TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE.

Trener: Aleksandra Matukin-Szumlińska

Udostępnij

bottom of page