top of page
Ochrona danych osobowych w uczelni pod rządami RODO
Ochrona danych osobowych w uczelni pod rządami RODO

śr., 19 cze

|

Google Meet

Ochrona danych osobowych w uczelni pod rządami RODO

Oferta specjalna: 510 zł netto, 627,30 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

19 cze 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

1. Na dobry początek:

     a. czym są dane osobowe? dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, adres e-mail, IP, wizerunek, dane biometryczne jako dane osobowe,

     b. administrator danych osobowych a inspektor ochrony danych – kto jest kim? osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i ochronę danych osobowych,

     c. „z życia wzięte”:

           · co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?

           · których pracowników uczelni dotyczą przepisy o ochronie danych osobowych?

           · czy dane opublikowane, powszechnie dostępne podlegają przepisom ustawy?

           · czy dane służbowe podlegają ochronie?

     d. obszary, w których Uczelnia publiczna przetwarza dane osobowe.

2. Ochrona danych osobowych – uprawnienie czy obowiązek?

     a. system prawa po 25 maja 2018r. – relacja przepisów szczególnych (m.in. kodeksu pracy, prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym) do RODO – które przepisy stosować?

     b. odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w przepisach RODO.

3. Przypadki, w których uczelnia może przetwarzać dane osobowe – podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, czyli wiedza fundamentalna:

     a. kiedy uczelnia może przetwarzać dane osobowe? – zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, dobro publiczne, usprawiedliwiony cel,

     b. czy zawsze wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą?

     c. po co upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – dla pracownika/ współpracownika?

4. Najważniejsze obowiązki jednostki jako administratora danych osobowych:

     a. zasady legalnego przetwarzania danych – adekwatność, celowość, czasowość, merytoryczna poprawność i legalność przetwarzanych danych – na czym polegają w praktyce?

     b. czy do nas również odnosi się obowiązek informacyjny wobec osób, których dane dotyczą? Treść klauzuli informacyjnej, jej forma i umiejscowienie,

     c. zasada rozliczalności – jak pracownicy Uczelni wpływają na wykonanie obowiązków prawnych administratora.

5. Jak zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym?:

     a. ochrona i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w aspekcie trzech modułów bezpieczeństwa: fizycznego, osobowego i teleinformatycznego,

     b. metody i formy zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej i w systemach informatycznych – dobre praktyki i „złote rady”,

     c. najważniejsze wnioski z przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych kontroli i wydanych przez organ decyzji.

6. Najważniejsze procedury wewnętrzne związane z systemem ochrony danych osobowych:

     a. polityka ochrony danych osobowych ,

     b. rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania,

     c. procedura zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych,

     d. procedura obsługi żądań osób, których dane dotyczą ,

     e. procedura zawierania umów powierzenia.

7. Podsumowanie, dyskusja.

Trener: Magdalena Korga

Udostępnij

bottom of page