top of page
Podstawy prawa autorskiego z elementami ochrony danych osobowych dla pracowników administracji uczelni
Podstawy prawa autorskiego z elementami ochrony danych osobowych dla pracowników administracji uczelni

Czas Do ustalenia

|

Google Meet

Podstawy prawa autorskiego z elementami ochrony danych osobowych dla pracowników administracji uczelni

Cena szkolenia zamkniętego: 3950 zł. netto, 4858,50 zł. brutto Zapytanie o szkolenie zamknięte, prosimy kierować poprzez wstępną rezerwację. Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu.

Termin i lokalizacja

Czas Do ustalenia

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przedmiot prawa autorskiego: co należy uznawać za utwór?

2. Przeniesienie praw do utworu a licencja – różnice, zalety i wady różnych form korzystania z utworu:

     a. przeniesienie praw,

     b. licencja wyłączna,

     c. licencja niewyłączna.

3. Forma umowy o przeniesienie praw/licencji.

4. Poszczególne przypadki wykorzystania utworów:

     a. zdjęcia pracowników zamieszczane na stronie internetowej,

     b. wykłady,

     c. materiały do nauki,

     d. streaming wykładów,

     e. oprogramowanie,

     f. artykuły zamieszczane w czasopismach, newsletterach i na stronach internetowych,

     g. plakaty,

     h. zdjęcia,

     i. grafiki.

5. Ochrona wizerunku – art. 81 prawa autorskiego.

     a. zgoda na wykorzystanie wizerunku i jej wymogi formalne,

           • obowiązek informacyjny,

           • elementy zgody,

     b. wizerunek pracowników,

     c. wizerunek uczestników wydarzeń i studentów.

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji uczelni, dla których codziennej pracy wymagana jest podstawowa znajomość problematyki prawa autorskiego. W niektórych przypadkach skorzystanie z tych regulacji wymaga jednocześnie uwzględnienia przepisów o ochronie danych osobowych. Dlatego też szkolenie uwzględnia elementy z tej dziedziny umożliwiające kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy uczelni.

Adresaci: pracownicy sekretariatów, dziekanatów

Trener: Monika Bankowicz

Udostępnij

bottom of page