top of page
Praca ze studentem z niepełnosprawnością sensoryczną (słuch i wzrok)
Praca ze studentem z niepełnosprawnością sensoryczną (słuch i wzrok)

Czas Do ustalenia

|

Google Meet

Praca ze studentem z niepełnosprawnością sensoryczną (słuch i wzrok)

Cena szkolenia zamkniętego: 3950 zł. netto, 4858,50 zł. brutto Zapytanie o szkolenie zamknięte, prosimy kierować poprzez wstępną rezerwację. Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu.

Termin i lokalizacja

Czas Do ustalenia

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

1. Specyfika funkcjonowania studenta z niepełnosprawnością wzrokową:

     a. orientacja przestrzenna,

     b. poznawanie rzeczywistości i zjawisk,

     c. rozumienie pojęć,

     d. zjawisko kompensacji.

2. Specyfika funkcjonowania studenta z niepełnosprawnością słuchową:

     a. kluczowy efekt dysfunkcji słuchu,

     b. tożsamość społeczno-kulturowa.

3. Bariery dydaktyczne studentów z dysfunkcjami słuchu i wzroku.

4. Formy wsparcia studentów z niepełnosprawnością wzrokową w procesie kształcenia:

     a. podstawa wsparcia edukacyjnego,

     b. problemy osób słabowidzących w odczytywaniu tekstu,

     c. zajęcia dydaktyczne uwzględniające potrzeby edukacyjne osób z dysfunkcjami wzrokowymi,

     d. adaptacja materiałów tekstowych dla osób z dysfunkcją wzroku - podstawy,

     e. adaptacja rysunków, wykresów - podstawy.

5. Formy wsparcia studentów z niepełnosprawnością słuchową w procesie kształcenia:

     a. nawiązanie kontaktu,

     b. bariera językowa,

     c. rozproszenie uwagi.

Trener: Jolanta Urbańska

Udostępnij

bottom of page