top of page
Prawo autorskie w pracy naukowej, dydaktycznej i wydawniczej
Prawo autorskie w pracy naukowej, dydaktycznej i wydawniczej

śr., 12 cze

|

Google Meet

Prawo autorskie w pracy naukowej, dydaktycznej i wydawniczej

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

12 cze 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

Cele – po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

  • znał podstawowe regulacje prawa autorskiego potrzebne w codziennej pracy naukowej, dydaktycznej i w kontakcie w wydawcami;
  • potrafił legalnie korzystać z cudzej własności intelektualnej;
  • znał główne współczesne wyzwania w stosowaniu prawa autorskiego;
  • rozpoznawał niekorzystne dla siebie klauzule w umowach prawa autorskiego;
  • znał konsekwencje związane z plagiatem, autoplagiatem naukowym i ghostwritingiem.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Utwory, rodzaje praw własności intelektualnej i sposoby ich ochrony:

     a. prawa autorskie osobiste i majątkowe,

     b. roszczenia z tytułu naruszenia praw,

     c. co nie jest objęte prawem autorskim,

     d. ochrona wyników badań naukowych i know how.

2. Podmiot prawa autorskiego. Kim jest twórca?

     a. wiele rodzajów pojmowania twórcy w ustawie o prawach autorskich,

     b. prawa autorskie do wytworów/utworów sztucznej inteligencji.

3. Podział praw autorskich pomiędzy studentów, doktorantów, opiekunów naukowych, uczelnię i grantodawcę:

     a. prawa autorskie w umowach grantowych,

     b. kto w rozumieniu prawa jest autorem prac dyplomowych,

     c. publikowanie prac dyplomowych przed i po obronie,

     d. kiedy uczelnia może korzystać bezpłatnie z utworów pracownika naukowego,

     e. rozliczanie zadaniowego czasu pracy nauczyciela a prawa autorskie.

4. Skutki prawne ghostwritingu prac dyplomowych i artykułów.

5. Jak zabezpieczyć prawa autorskie i wizerunek podczas nauki i pracy zdalnej.

6. Legalne wykorzystywanie cudzych utworów/badań we własnej pracy naukowej i publikacjach.

7. Rodzaje dozwolonego użytku:

     a. prywatny i publiczny,

     b. kiedy można stosować tzw. wyjątek edukacyjny

8. Jak prawidłowo stosować prawo cytatu:

     a. zasady prawa cytatu,

     b. prawidłowe oznaczanie,

     c. problemy praktyczne (kryptocytaty, autocytaty, cytaty piętrowe i in.).

9. Prawa autorskie w umowach – na co zwrócić uwagę:

     a. umowy cywilnoprawne,

     b. umowy o pracę,

     c. twórczość pracownicza i wyjątki na rzecz pracowników naukowych,

     d. licencja a przeniesienie praw.

10. Umowy z wydawnictwami i czasopismami naukowymi - na co naukowiec powinien zwrócić uwagę:

     a. specyfika umowy wydawniczej (czym jest umowa niezwana),

     b. wynagrodzenie twórcy określone % od ceny sprzedaży egzemplarzy utworu,

     c. wzrost ceny wydania książki wskutek inflacji i kosztów papieru,

     d. przykłady (nie)dobrych praktyk i klauzul umownych.

11. Kontakt z mediami – popularyzacja nauki:

     a. autoryzacja,

     b. wykorzystanie przez media wyników badań.

12. Plagiat i zjawiska pokrewne:

     a. jak reagować,

     b. jak „przypadkiem” nie naruszyć cudzych praw,

     c. autoplagiat i plagiat odwrócony,

     d. guestauthorship, ghostauthorship, honorary – authorship,

     e. skutki dla naukowców i studentów,

     f. procedury antyplagiatowe na uczelni.

Szkolenie jest przeznaczone dla: pracowników będących i niebędących nauczycielami akademickimi, dla studentów i doktorantów.

Trener: Mariusz Kusion

Udostępnij

bottom of page