top of page
Procedury nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego, w tym najnowsze zmiany
Procedury nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego, w tym najnowsze zmiany

pon., 15 kwi

|

Hotel Galicya w Krakowie

Procedury nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego, w tym najnowsze zmiany

Cena: 2400 zł netto, 2 952 zł brutto Gwarantujemy: - udział w dwudniowym szkoleniu, - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia, - nocleg ze śniadaniem w pokoju 1-osobowym (15/16 kwietnia), - pełne wyżywienie (2 obiady, 1 kolację, serwis kawowy w czasie szkolenia).

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

15 kwi 2024, 09:00 – 16 kwi 2024, 15:00

Hotel Galicya w Krakowie, Rzemieślnicza 4, 30-403 Kraków, Polska

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nadawanie stopnia naukowego doktora:

     a. warunki uzyskania stopnia doktora, w tym rozprawa doktorska i egzaminy,

        • postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora,

        • podmioty uprawnione do prowadzenia czynności w trakcie postępowania,

        • promotorzy i recenzenci oraz ich rola w postępowaniu,

        • uchwały kończące poszczególne etapy postępowania,

     b. rola regulacji wewnętrznych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora (regulaminy),

     c. nadanie stopnia doktora,

     d. wspólne przeprowadzanie przewodów doktorskich,

     e. rola Rady Doskonałości Naukowej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora,

     f. wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nadania stopnia doktora,

     g. sądowa kontrola przebiegu postępowania,

     h. regulacje przejściowe wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

     i. porównanie rozwiązań wynikających z ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego:

     a. warunki uzyskania stopnia doktora habilitowanego,

     b. przebieg postępowania habilitacyjnego:

           • wniosek,

           • podmiotpodmiot habilitujący i jego rola w postępowaniu,

           • czynności dokonywane przez Radę Doskonałości Naukowej,

           • czynności dokonywane przez komisję habilitacyjną, w tym kolokwium habilitacyjne,

           • regulacje wewnątrzuczelniane i ich znaczenie dla przebiegu postępowania,

     c. nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,

     d. nabycie uprawnień równoważnych habilitacji,

     e.kontrola prawidłowości przebiegu postępowania habilitacyjnego.      

     f. regulacje przejściowe wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.      

     g. porównanie rozwiązań wynikających z ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

3. Tytuł naukowy:

     a. warunki uzyskania tytułu naukowego, 

     b. wniosek o nadanie tytułu i wszczęcie postępowania, 

     c. postępowanie przed Radą Doskonałości Naukowej,      

     d. rola Prezydenta RP w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego,      

     e. sądowa kontrola postępowania o nadanie tytułu naukowego,

     f. regulacje przejściowe wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

    g. porównanie rozwiązań wynikających z ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4. Podsumowanie i konsultacje indywidualne.

Trener: dr Andrzej Kiebała

________________________________________________________________________________

Cena zawiera:

- udział w dwudniowym szkoleniu,

-  materiały szkoleniowe,

- certyfikat

- nocleg ze śniadaniem w pokoju 1-osobowym (15/16 kwietnia),

- pełne wyżywienie (2 obiady, 1 kolację, serwis kawowy w czasie szkolenia).

Przy zgłoszeniu 2 osób i zakwaterowaniu w pokoju 2-osobowym otrzymają Państwo 5% rabatu.

Istniej możliwość zakwaterowania od 14 kwietnia według cennika hotelowego:

- pokój 1-osobowy 290 zł.

- pokój 2-osobowy 310 zł.

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania i kolacji, wówczas cena wynosi: 1995 zł.*

* szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Udostępnij

bottom of page