top of page
Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, w tym najnowsze zmiany
Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, w tym najnowsze zmiany

pon., 21 paź

|

Google Meet

Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, w tym najnowsze zmiany

Cena: 750 zł netto, 922,50 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

21 paź 2024, 08:30 – 16:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nadawanie stopnia naukowego doktora:

     a. warunki uzyskania stopnia doktora, w tym rozprawa doktorska i egzaminy,

           · postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora,

           · podmioty uprawnione do prowadzenia czynności w trakcie postępowania,

           · promotorzy i recenzenci oraz ich rola w postępowaniu,

           · uchwały kończące poszczególne etapy postępowania,

     b. rola regulacji wewnętrznych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora (regulaminy),

     c. nadanie stopnia doktora,

     d. wspólne przeprowadzanie przewodów doktorskich,

     e. rola Rady Doskonałości Naukowej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora,

     f. wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nadania stopnia doktora,

     g. sądowa kontrola przebiegu postępowania,

     h. regulacje przejściowe wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

      i. porównanie rozwiązań wynikających z ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Podsumowanie szkolenia i konsultacje.

W dniu 28 października 2024 r. zaplanowane jest szkolenie Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego, w tym najnowsze zmiany

Trener: dr Andrzej Kiebała

Udostępnij

bottom of page