top of page
Proces rekrutacji na studia w świetle przepisów
Proces rekrutacji na studia w świetle przepisów

czw., 26 paź

|

Google Meet

Proces rekrutacji na studia w świetle przepisów

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

26 paź 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wstępne:

     a. podstawy prawne procesu rekrutacji na studia,

     b. podstawowe definicje.

2. Zasady i warunki rekrutacji – możliwości i wymagania:

     a. zmiany w systemie oświaty a zmiany warunków rekrutacji na studia,

     b. termin, sposób określania warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji,

     c. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.

3. Przyjęcie na studia:

     a. przez rekrutację:

     b. warunki rekrutacji, z uwzględnieniem różnych podstaw przyjęć na studia,

     c. zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego,

     d. możliwość przeprowadzania dodatkowych egzaminów wstępnych;

     e. poprzez potwierdzenie efektów uczenia się:

     f. wymogi prawne i ograniczenia;

     g. na podstawie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej,

     h. podstawy prawne i tryb postępowania, status, wymagana dokumentacja;

4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia:

     a. dokumenty związane z przyjęciem na studia:

     b. oczekiwane od kandydata,

     c. stanowiące podstawę przyjęcia na studia.

5. RODO w procesie rekrutacji.

6. Rekrutacja kandydatów z niepełnosprawnością.

7. Zasady rekrutacji na studia cudzoziemców:

     a. warunki rekrutacji, z uwzględnieniem różnych podstaw przyjęć na studia,

     b. tryb rekrutacji,

     c. organy prowadzące postępowanie w sprawie przyjęcia na studia,

     d. procedura przyjęcia na studia,

8. Opłaty rekrutacyjne.

9. Warunki ustalania, obniżania i zwalniania z opłaty rekrutacyjnej oraz zasady zwrotu ww. opłaty.

10. Obowiązki sprawozdawcze uczelni w zakresie rekrutacji.

Trener: Grażyna Maszniew

Udostępnij

bottom of page