top of page
Radzenie sobie ze stresem
Radzenie sobie ze stresem

Czas Do ustalenia

|

Google Meet

Radzenie sobie ze stresem

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

Czas Do ustalenia

Google Meet

Zapisz się

Skrócony opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zasady, metody i narzędzia podnoszące efektywność radzenia sobie ze stresem.

Nazwa celu - Nabycie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacji stresowej

Kryteria rozstrzygające jego osiągnięcie

Uczestnicy:

• dokonali autodiagnozy reakcji na stres,

• poznali i potrafią wykorzystać w praktyce techniki zapobiegania i ograniczania skutków stresu,

• zapoznali się i oraz potrafią wykorzystać w praktyce metody relaksacyjne,

• wypracowali indywidualne narzędzia redukujące stres.

Nazwa celu - Nabycie umiejętności zarządzania własną energią

Kryteria rozstrzygające jego osiągnięcie

Uczestnicy:

• potrafią zdiagnozować własny potencjał energetyczny oraz najbardziej uciążliwe „pochłaniacze energii”,

• znaleźli indywidualne sposoby „ładowania akumulatorów”,

• poznali zasady „zdrowego stylu życia”.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Wstęp i kwestie organizacyjne:

     a. przedstawienie się trenera i uczestników,

     b. przedstawienie celów i agendy szkolenia,

     c. przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

2. Stres:

     a. stres, stresory - definicja, źródła,

     b. skutki (pozytywne i negatywne) stresu,

    c.  „Strategia wpływu” – reakcja na stresory.

 Przykładowe ćwiczenia: - „Stres” – burza mózgów nt. skojarzeń związanych ze stresem . Uczestnicy podają skojarzenia a trener zapisuje je w 6 kategoriach (bez nazywania) następnie wspólnie budują definicję stresu. Flipchart będzie potrzebny do dalszej części szkolenia. - „Ściana płaczu” – uczestnicy podają wszystkie stresory z pracy i domu. Następnie odpowiadają nt. czy i w jakim stopniu mają wpływ na dany stresor.  Punkt wyjścia do dyskusji nt. 3 reakcji na stresory.

3. Biologiczne podstawy stresu:

     a. proces reakcji stresowej,

     b. funkcjonowanie mózgu,

     c. stres biologiczny i psychologiczny,

    d.  błędne koło stresu - Emocje – zachowania - konsekwencje. 

Przykładowe ćwiczenia: - „Rysiu” – trener w humorystyczny sposób opowiada historię Rysia – człowieka pierwotnego. Pokazując po co i w jakich sytuacjach powstał stres (biologiczny). Historia generuje salwy śmiechu. Następnie przeprowadzony jest mini wykład nt. reakcji mózgu w sytuacjach stresogennych oraz wyjaśnienie w jaki sposób działają poszczególne emocje.

4. Radzenie sobie ze stresem:

     a. konfrontacyjny i unikowy styl radzenia sobie z problemami,

     b. techniki antystresowe i relaksacyjne,

    c.  8 O – osiem obszarów życia sprzyjających lepszemu radzeniu sobie ze stresem. 

Przykładowe ćwiczenia: Wykład oraz proste ćwiczenia i techniki antystresowe - „Moje zdjęcie” – trener prowadzi wizualizację relaksacyjną. Przekazuje informacje w jaki sposób można wykorzystywać indywidualne „zdjęcie” w sytuacji stresogennej.

5. Podsumowanie i zakończenie szkolenia:

     a. podsumowanie szkolenia, pytania,

     b. ankieta ewaluacyjna.

OPIS METODYKI SZKOLENIA

80% metody praktyczne:

• praca w podpokojach (grupach),

• współdzielony arkusz problemowy,

• wirtualny flipchart,

• filmy,

• quizy i zagadki,

• testy – możliwość autodiagnozy postaw i zachowań ,

• case study – możliwość analizy i rozwiązania trudnych sytuacji typowych dla specyfiki zawodowej uczestników szkolenia,

• dyskusja moderowana – możliwość wymiany doświadczeń,

• scenki rodzajowe on line- możliwość odegrania ról i indywidualną analizę umiejętności uczestników szkolenia,

• gry szkoleniowe,

• analiza nagrań i przykładów – nauka poprzez obserwację i dedukcję.

20% metody teoretyczne:

• mini wykład – przekazanie wartości teoretycznej omawianych zagadnień,

• prezentacja – usystematyzowanie przekazywanych informacji i posiadanej wiedzy.

Szkolenie możemy zorganizować w formie zamkniętej, również W JĘZYKU ANGIELSKIM! Zapytanie prosimy kierować na adres mailowy: optima@optima.edu.pl

Trener: Dominika Zielińska-Ramian

Udostępnij

bottom of page