top of page
Rekrutacja studentów zagranicznych na studia wyższe w świetle wymogów formalnych, z uwzględnieniem aspektów praktycznych
Rekrutacja studentów zagranicznych na studia wyższe w świetle wymogów formalnych, z uwzględnieniem aspektów praktycznych

pon., 23 paź

|

Google Meet

Rekrutacja studentów zagranicznych na studia wyższe w świetle wymogów formalnych, z uwzględnieniem aspektów praktycznych

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

23 paź, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

UWAGA: Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia wydawanego cudzoziemców o przyjęciu lub o kontynuacji studiów,
  • wybrane przepisy ustawy o cudzoziemcach i rozporządzeń wykonawczych,
  • wybrane przepisy ustawy o NAWA, ustawy o Karcie Polaka i ustawy o repatriacji.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wstępne:

     a. podstawowe definicje i pojęcia,

     b. najważniejsze akty prawne,

     c. zróżnicowanie form kształcenia, które mogą podejmować studenci zagraniczni.

2. Podejmowanie studiów wyższych przez kandydatów z zagranicy:

     a. różnicowanie warunków przyjęć,

     b. warunki przyjęć, z uwzględnieniem różnych podstaw przyjęć na studia wyższe (na podstawie umów międzynarodowych, umów zawieranych przez uczelnie z podmiotami zagranicznymi, decyzji właściwego ministra, decyzji dyrektora NAWA, decyzji rektora uczelni),

     c. tryb przyjęcia na studia, w tym organy prowadzące postępowanie i procedura,

     d. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji,

     e. sposób prowadzenia rekrutacji.

3. Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia:

     a. dokumenty wymagane od kandydata na studia w teczce akt osobowych studenta,

     b. dodatkowe dokumenty, w tym poświadczające znajomość języka studiów oraz stan zdrowia,

     c. zaświadczenie o przyjęciu na studia.

4. Podsumowanie.

Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni zajmujący się obsługą studenta zagranicznego, w szczególności rekrutacją na studia, a także inne osoby zainteresowane szeroko rozumianą obsługą studenta zagranicznego w świetle wymogów formalnych i praktycznych.

Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Czy jesteś pracownikiem uczelni i na co dzień zajmujesz się rekrutacją kandydatów zagranicznych, odpowiadasz lub zajmujesz się przygotowaniem procedur związanych z ich przyjęciem na studia, zastanawiasz się, jakich dokumentów należy wymagać podczas procesu rekrutacji na studia wyższe w Polsce, nie wiesz, jakie obowiązki ciążą na uczelni w związku z przyjęciem studenta zagranicznego w studia wyższe w Polsce? Jeśli TAK, TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE.

Trener: Aleksandra Matukin-Szumlińska 

Udostępnij

bottom of page