top of page
Rola „sygnalistów” w funkcjonowaniu pracodawców – najnowsze obowiązki pracodawców z uwzględnieniem projektu rządowego
Rola „sygnalistów” w funkcjonowaniu pracodawców – najnowsze obowiązki pracodawców z uwzględnieniem projektu rządowego

pt., 08 gru

|

Google Meet

Rola „sygnalistów” w funkcjonowaniu pracodawców – najnowsze obowiązki pracodawców z uwzględnieniem projektu rządowego

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

08 gru 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

Cel szkolenia: Przygotowanie organizacji do wdrożenia rozwiązań dotyczących sygnalistów zgodnie z nowym obowiązkiem pracodawców od 17.12.2021 r., w tym podmiotów prywatnych i publicznych zatrudniający powyżej 50 pracowników, które zostały zobligowane do wdrożenia unormowań dotyczących tzw. Sygnalistów.

Celem regulacji jest zapewnienia bezpieczeństwa osobom zgłaszającym nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. Organizacje (firmy prywatne i urzędy) będą zobligowane do stworzenia skutecznych i pewnych rozwiązań dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości dla Sygnalistów w zakresie kanałów wewnętrznych jak i właściwych procedur wewnętrznych. Osoby zgłaszające nieprawidłowości będą objęte szczególną ochroną prawną. Ochrona będzie się rozciągała na podmioty wewnętrzne (np. pracowników, wspólników) jak i na podmioty zewnętrzne (np. stażystów, osoby trzecie). Kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 3 lat – najnowszy projekt rządowy

Adresaci szkolenia: właściciele firm, osoby zarządzające, pracownicy działu kadr i płac, osoby ds. ochrony danych osobowych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wymogi formalne:

     a. kto to jest sygnalista, w rozumieniu Polskich rozwiązań?

     b. w jakich terminach organizacje muszą się przygotować do funkcjonowania rozwiązań dotyczących sygnalistów?

     c. obowiązki pracodawców prywatnych i podmiotów publicznych,

     d. aktualne rozwiązania funkcjonujące w ustawodawstwie na terenie Polski,

     e. usytuowanie sygnalistów dla różnych obszarów funkcjonowania organizacji np. finanse i bankowość, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo produktów, transport, przestępstwa przeciwko środowisku,

     f. projektowane wyłączenia obowiązywania z mocy ustawy,

     g. znaczenie procedur wewnętrznych w projekcie ustawy,

     h. projektowane obowiązki dokonania ustaleń z samorządem pracowniczym.

2. Postanowienia ogólne Dyrektywy 2019/1937 z 23.10.2019 r.:

     a. zakres normowania określony w Dyrektywie,

     b. wyłączenia z zakresu działania ww. Dyrektywy,

     c. sygnalista – status w unormowaniu Europejskim i Polskim,

     d. definicje wpływające na działalność pracodawców,

     e. warunki objęcia ochroną Sygnalistów.

3. Postępowanie wewnętrzne:

     a. znaczenie procedur wewnętrznych i ich „neutralności” dla zgłaszającego,

     b. zgłoszenia wewnętrzne,

     c. możliwość zastosowania kanałów komunikacji zewnętrznej,

     d. kolejność dokonywania zgłoszeń i wymogi kanałów wewnętrznych i zewnętrznych do dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistów,

     e. kiedy może nastąpić ujawnienie publiczne nieprawidłowości.

4. Obowiązki pracodawcy po dokonaniu zgłoszenia:

     a. obowiązki co do zachowania poufności,

     b. możliwy zakres przetwarzania danych osobowych,

     c. rejestrowanie zgłoszeń i dalsze procedury wymagane od organizacji.

5. Nowa zdania dla Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu centralnego przy zgłoszeniach zewnętrznych.

6. Ujawnienie publiczne zasady i ograniczenia.

7. Ochrona prawna Sygnalistów:

     a. zakres ochrony przed działaniami odwetowymi np. mobbing, dyskryminacja, pozbawienie pracy, utrudnianie funkcjonowania podmiotów zewnętrznych,

     b. środki wsparcia dla Sygnalistów,

     c. narzędzia ochrony Sygnalistów wg norm Europejskich.

8. Sankcje za niestosowanie się – projekt ustawy – zagrożenie karami do 3 lat za nieprawidłowości.

Trener: Daniel Pałyga

Udostępnij

bottom of page