top of page
Rozpoznawanie zachowań mobbingowych w zespole i przeciwdziałanie temu zjawisku. Szkolenie Premium. CEM
Rozpoznawanie zachowań mobbingowych w zespole i przeciwdziałanie temu zjawisku. Szkolenie Premium. CEM

Termin - do ustalenia

|

Lokalizacja - do ustalenia

Rozpoznawanie zachowań mobbingowych w zespole i przeciwdziałanie temu zjawisku. Szkolenie Premium. CEM

Cena: 2500 zł netto, 3075 zł brutto Gwarantujemy: - udział w szkoleniu, - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia, - indywidualne konsultacje z Trenerem, - pełne wyżywienie, - dwa noclegi , - zajęcia integracyjne.

Termin i lokalizacja

Termin - do ustalenia

Lokalizacja - do ustalenia

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Rozpoznawanie zachowań mobbingowych w zespole i przeciwdziałanie temu zjawisku jest jednym z dwunastu szkoleń menedżerskich stanowiących cykl Certyfikatu Efektywnego Menedżera (CEM).

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości uczestników w zakresie problematyki mobbingu w zespole od strony psychospołecznej, począwszy od istoty zjawiska, przyczyn leżących po stronie sprawcy, ofiary i uczelni, aż po przebieg, konsekwencje oraz przeciwdziałanie mobbingowi w zespole,

indywidualne zdiagnozowanie aktualnej sytuacji w zespole w perspektywie mobbingu.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest mobbing i jak go rozpoznać w zespole?

     a. definicja psychologiczna i istota zjawiska mobbingu w uczelni,

     b. jak rozpoznać zachowanie mobbingowe w zespole od zachowań, które mobbingiem nie są?

     c. odróżnienie zwykłych konfliktów interpersonalnych w zespole od stosowania mobbingu,

     d. skala mobbingu,

     e. rodzaje mobbingu,

     f. fazy mobbingu - pierwsze symptomy zagrożenia mobbingiem w zespole,

     g. reakcje ofiary w poszczególnych fazach i charakterystyka działań sprawcy,

     h. konsekwencje dla sprawcy, ofiary, jej najbliższego środowiska i organizacji.

2. Przyczyny mobbingu:

     a. przyczyny leżące po stronie sprawcy, ofiary i uczelni,

     b. osobowość ofiary,

     c. osobowość sprawcy.

3. Rola kadry zarządzającej w sytuacji rozpoznania mobbigu:

     a. zachowanie ofiary i zachowanie sprawcy mobbingu,

     b. najczęściej popełniane błędy po stronie kierownika i uczelni.

4. Jak kierownik powinien zareagować w sytuacji rozpoznania mobbingu w zespole?

     a. jak reagować, kiedy jest się ofiarą mobbingu?

     b. techniki reagowania w sytuacji mobbingu w zespole,

     c. praktyczne przećwiczenie sposobów reagowania.

5. Profilaktyka mobbingu w zespole:

     a. zapobieganie i przeciwdziałanie mobbingowi w uczelni,

     b. rozpoznawanie znamion mobbingu w zespole.

6. Indywidualne konsultacje:

     a. każdy z uczestników szkolenia otrzyma możliwość odbycia 15 minutowej, indywidualnej konsultacji i omówienia bieżącej sytuacji w zespole w perspektywie zjawiska mobbingu,

     b. przekazanie przez trenera indywidualnych informacji zwrotnych dla każdego z uczestników.

Uwaga! Cena promocyjna 2250 zł.* (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 31 sierpnia!

(promocja nie łączy się z innymi promocjami)

Cena zawiera: 

- udział w szkoleniu, 

- materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia, 

- indywidualne konsultacje z Trenerem, 

- pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy), 

- dwa noclegi w komfortowych pokojach (zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych ze śniadaniem),  

- zajęcia integracyjne.

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi: 1900 zł. 

(cena promocyjna bez zakwaterowania wynosi 1710 zł*)

Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, wyżywienie w czasie szkolenia (obiady, kolacje, serwis kawowy) oraz konsultacje z Trenerem.

*szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Trener: Beata Janiczek-Krotowska

Udostępnij

bottom of page