top of page
Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w uczelni
Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w uczelni

czw., 11 kwi

|

Google Meet

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w uczelni

Cena: 1050 zł netto, 1291,50 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

11 kwi 2024, 08:30 – 12 kwi 2024, 14:30

Google Meet

Zapisz się

Szkolenie w praktyczny sposób przygotowuje uczestników do wydawania prawidłowych decyzji i rozstrzygnięć w sprawach studenckich. W ramach szkolenia omówiona zostanie ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Na przykładzie praktycznych zadań przeanalizowane zostaną wszystkie rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w sprawach studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów. Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych związane z omawianą problematyką.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wstęp.

2. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych i wynikające z niej zmiany ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Postępowania prowadzone przez organy uczelni w świetle ustawy 2.0. – decyzje administracyjne i inne rozstrzygnięcia.

4. Wybrane instytucje postępowania administracyjnego z uwzględnieniem możliwości prowadzenia spraw elektronicznie:

     a. wszczęcie postępowania,

     b. podania, wnioski, wezwania,

     c. terminy i doręczenia,

     d. postępowanie wyjaśniające.

5. Decyzje i rozstrzygnięcia wydawane w indywidualnych sprawach studentów:

     a. rekrutacja na studia,

     b. skreślenie z listy studentów,

     c. przeniesienie z innej uczelni,

     d. wznowienie studiów,

     e. zwolnienie z opłat za studia,

     f. sprawy stypendialne,

     g. stwierdzenie nieważności dyplomu,

     h. wznowienie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego,

     i. rozstrzygnięcia związane z przebiegiem studiów.

6. Postępowanie odwoławcze przed organami uczelni.

7. Sądowa kontrola decyzji w sprawach studenckich.

8. Rozwiązywanie zadań praktycznych.

9. Konsultacje indywidualne.

Udostępnij

bottom of page