top of page
Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia
Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia

wt., 12 wrz

|

Google Meet

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rezerwacja niedostępna
Sprawdź inne szkolenia

Termin i lokalizacja

12 wrz 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA

1. Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością na uczelniach – podstawy prawne:

     a. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

     b. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych,

     c. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

     d. konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,

     e. standardowe Zasady Wyrównywania Szans osób niepełnosprawnych. Rezolucja 48/96 Organizacja Narodów Zjednoczonych,

     f. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

           · prawa i obowiązki studentów i doktorantów,

           · obowiązki uczelni wyższych wobec studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

2. Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia:

     a. bariery techniczno – organizacyjne,

     b. bariery społeczno – mentalne,

     c. indywidualne bariery personalne,

     d. bariery dydaktyczne:

           · bariery dydaktyczne studentów z niepełnosprawnością ruchową,

           · bariery dydaktyczne studentów z dysfunkcjami wzroku,

           · bariery dydaktyczne studentów z dysfunkcjami słuchu,

           · bariery dydaktyczne studentów z niepełnosprawnością psychiczną,

           · bariery dydaktyczne studentów z dysleksją,

           · bariery dydaktyczne studentów z dysleksją.

     b. Bariery studentów chorych przewlekle.

3. Tworzenie długofalowej strategii uczelni w zakresie modelu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.

4. Erasmus+, a studenci z niepełnosprawnościami.

5. Inne programy wspierające poza sektorem szkolnictwa wyższego.

Trener: Jolanta Anna Urbańska

Udostępnij

bottom of page