top of page
Studia podyplomowe w uczelniach. Tworzenie, organizacja, prowadzenie kształcenia
Studia podyplomowe w uczelniach. Tworzenie, organizacja, prowadzenie kształcenia

wt., 14 lis

|

Google Meet

Studia podyplomowe w uczelniach. Tworzenie, organizacja, prowadzenie kształcenia

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

14 lis, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

UWAGA: szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • wybrane przepisy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 2015 r. oraz rozporządzeń wykonawczych,
  • rozporządzenie MNiSW w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie:

     a. podstawowe pojęcia i definicje,

     b. ważne akty prawne

     c. kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych w świetle Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

2. Tworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych:

     a. uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych,      

     b. tworzenie studiów podyplomowych,      

     c. ustalanie programu studiów podyplomowych,      

     d. warunki prowadzenia studiów podyplomowych,      

     e. administracyjna obsługa, zarządzanie i nadzór nad studiami podyplomowymi (organizator/kierownik studiów podyplomowych),      

     f. włączanie studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

3. Zasady organizacji i prowadzenia kształcenia w ramach studiów podyplomowych:

     a. organizacja i prowadzenie zajęć, w tym także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,  

     b. organizacja przebiegu studiów podyplomowych,      

     c. prawa i obowiązki uczestników,      

     d. zasady pobierania opłat od uczestników studiów podyplomowych,      

     e. ukończenie studiów podyplomowych,      

     f. dokumentacja przebiegu studiów podyplomowych, w tym wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

4. Problemy, wyzwania i trudności związane z prowadzeniem studiów podyplomowych w uczelni.

5. Podsumowanie.

Trener: Aleksandra Matukin-Szumlińska

Udostępnij

bottom of page