top of page
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2024/2025 wraz z planowanymi zmianami
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2024/2025 wraz z planowanymi zmianami

pon., 09 wrz

|

Google Meet

Stypendia dla studentów w roku akademickim 2024/2025 wraz z planowanymi zmianami

Cena: 150 zł netto, 184,50 zł brutto Urodzinowa Promocja z okazji 15-tych urodzin firmy Optima: cena szkolenia wynosi 150 zł. za osobę (ograniczona liczba miejsc) Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

09 wrz 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Ostatnie wolne miejsca!

PROGRAM SZKOLENIA

1. Świadczenia stypendialne:

     a. stypendium socjalne i zwiększone stypendium socjalne w roku akademickim 2024/2025,

     b. stypendium dla osób niepełnosprawnych,

     c. przyznawanie zapomóg, w tym wyjaśnienie nt. definicji pojęcia szczególnego przypadku,

     d. stypendium rektora, w tym obligatoryjność przyznawania tego stypendium dla niektórych studentów I roku,

     e. treść regulaminów świadczeń dla studentów, w tym obowiązek uwzględnienia w nich wysokości świadczeń lub sposobu ich ustalania w Ustawie 2.0.

2. Zasady ustalania składu rodziny studenta:

     a. osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,

     b. sposób dokumentowania składu rodziny,

     c. zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko, student rozliczany bez rodziców i pozostałych członków rodziny oraz studenta, który uzyskał pełnoletność w pieczy zastępczej;

     d. zasady wyjaśniania składu rodziny studenta i jego dochodu.

3. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń oraz łączna wysokość łącznej kwoty świadczeń otrzymywanych przez studenta:

     a. zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium od 1 października 2024 r.,

     b. zmiana kryterium związanego z możliwością niewliczania członków rodziny studenta od 1 października 2024 r.

4. Zasady ustalania dochodu studenta i jego rodziny:

     a. zaświadczenia z urzędu skarbowego i oświadczenia studenta,

     b. oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych,

     c. zasady dokumentowania otrzymywanych alimentów,

     d. dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju,

     e. dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów: sposób liczenia tego dochodu, nowe dochody uzyskane i utracone wprowadzone od 2023 r.

     f. obliczanie dochodu z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

     g. zmiana w zakresie składanych oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego – zagadnienia związane z hektarem przeliczeniowym,

     h.postępowanie związane z różnymi kategoriami dochodu: np. świadczenie Mama 4 plus oraz „13” i „14” emerytura.

5. Procedura przyznawania świadczeń dla studentów:

     a. organy właściwe: komisja stypendialna, odwoławcza komisja stypendialna, rektor,

     b. decyzje w sprawach stypendialnych: uzasadnienie do decyzji i sposób jej doręczania,

     c. zaświadczenia z ośrodków pomocy społecznej lub centrum usług socjalnych - treść zaświadczenia po zmianach w roku akademickim 2023/2024.

________________________________________________________________________________

Urodzinowa Promocja z okazji 15-tych urodzin firmy Optima: cena szkolenia wynosi 150 zł. za osobę (ograniczona liczba miejsc)

Gwarantujemy:

- materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,

- merytoryczne szkolenie,

- możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,

- pełne wsparcie techniczne.

*szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Trener: Oliwia Małecka

Udostępnij

bottom of page