top of page
Trudne sytuacje – agresja, roszczenie, impulsywność
Trudne sytuacje – agresja, roszczenie, impulsywność

Czas Do ustalenia

|

Google Meet

Trudne sytuacje – agresja, roszczenie, impulsywność

Cena szkolenia zamkniętego: 3950 zł. netto, 4858,50 zł. brutto Zapytanie o szkolenie zamknięte, prosimy kierować poprzez wstępną rezerwację. Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu.

Termin i lokalizacja

Czas Do ustalenia

Google Meet

Zapisz się

Zakres Merytoryczny: 

Szkolenie z tematu „Trudne sytuacje – agresja, roszczenie, impulsywność” dostarczy Uczestnikom wiedzy i narzędzi do zrozumienia trudnych i wymagających zjawisk relacyjnych oraz komunikowania się z osobami znajdującymi w stanie agresji, roszczenia lub impulsywności. Każdy z Uczestników będzie miał szansę do pracy w oparciu o rzeczywiste studium przypadku. Walorem tego szkolenia jest łączenie merytorycznej części z praktykowaniem i osadzaniem wiedzy w realiach rzeczywistości zawodowej Uczestników. 

Dodatkowo szkolenie wyposaży Uczestników w wiedzę i narzędzia z komunikacji motywującej opartej o zasady Dialogu Motywującego, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, dialogu empatycznego i elementów interwencji kryzysowej.

Uczestnicy mają możliwość pracy na przykładach ćwiczeniowych, jak i wniesionych z własnej praktyki. 

Metody pracy na szkoleniu: mini-wykład, prezentacja trenerska, ćwiczenia rozmów w podgrupach i parach treningowych, stop-klatka, dyskusje.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

     • Nabycie wiedzy na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach agresji, roszczenia lub impulsywności.

     • Poszerzenie wiedzy o narzędzie komunikacyjne w sytuacjach: wymagających, trudnych, kryzysowych.

     • Pobudzanie wewnętrznej motywacji, wyciszenia i zrozumienia w komunikacji z odbiorcą trudnym.

     • Podniesienie komfortu pracy z trudnymi zagadnieniami komunikacyjnymi.

     • Dużo praktycznych przykładów, ćwiczeń, technik i narzędzi ułatwiających pracę w różnych warunkach.

     • Uzyskane dodatkowe materiały będą stanowiły skrypt narzędzi, które można wykorzystać w pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Postawa agresywna – rodzaje, rozpoznanie i strategie radzenia sobie:

     • Agresja w sytuacji relacyjnej – symptomy, objawy i przyczyny.

     • Ścieżki reagowania i postępowania w takich sytuacjach.

     • Ograniczenia pracy z osobą aresywną, czyli kiedy się wycofać.

     • Dobre praktyki i podstawowe błędy w komunikacji.

Moduł 2: Postawa roszczeniowa – rodzaje, rozpoznanie i strategie radzenia sobie:

     • Roszczenia w sytuacji relacyjnej – symptomy, objawy i przyczyny.

     • Ścieżki reagowania i postępowania w takich sytuacjach.

     • Ograniczenia pracy z osobą roszczeniową, czyli kiedy się wycofać.

     • Dobre praktyki i podstawowe błędy w komunikacji.

Moduł 3: Postawa impulsywna – rodzaje, rozpoznanie i strategie radzenia sobie:

     • Impulsywność w sytuacji relacyjnej – symptomy, objawy i przyczyny.

     • Ścieżki reagowania i postępowania w takich sytuacjach.

     • Ograniczenia pracy z osobą impulsywną, czyli kiedy się wycofać.

     • Dobre praktyki i podstawowe błędy w komunikacji.

Moduł 4: Dialog, który motywuje i wycisza:

     • Elementy dialogu motywującego w komunikacji.

     • Elementy TSR w komunikacji.

     • Zasady komunikacji opartej na empatii.

     • Praca i dialog oparty o zasoby, otwartość, bezpieczeństwo i zaufanie.

     • Narzędzia i techniki wspierające kontakt.

Moduł 5: Sesja Q&A:

     • Sesja z pytaniami i odpowiedziami z grupy.

Trener: Marta Kijanko

Udostępnij

bottom of page