top of page
Wrażliwość międzykulturowa – szkolenie podnoszące kompetencje współpracy w środowisku międzykulturowym
Wrażliwość międzykulturowa – szkolenie podnoszące kompetencje współpracy w środowisku międzykulturowym

wt., 18 cze

|

Google Meet

Wrażliwość międzykulturowa – szkolenie podnoszące kompetencje współpracy w środowisku międzykulturowym

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Termin i lokalizacja

18 cze 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Celem szkolenia jest rozwijanie świadomości czym jest wrażliwość międzykulturowa oraz zbudowanie postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia. Szczególna uwaga poświęcona zostanie zwiększeniu zdolności do postrzegania cudzoziemców w ich własnym kontekście kulturowym, a nie przez pryzmat stereotypów i uprzedzeń).

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest wrażliwość międzykulturowa?

     a. kluczowe pojęcia,

     b. zwiększenie świadomości występowania różnic i podobieństw kulturowych między ludźmi, bez przypisywania im oceny,

     c. stereotypy i uprzedzenia,

     d. czy można rozwijać swój potencjał wrażliwości kulturowej?

2. Etapy wrażliwości kulturowej wg Miltona Bennetta:

     a. zrozumienie procesu rozwoju wrażliwości kulturowej,

     b. 3 etnocentryczne etapy wrażliwości międzykulturowej,

     c. 3 etnorelacyjne etapy wrażliwości międzykulturowej.

3. Budowanie postawy wzajemnego zrozumienia i szacunku:

     a. przejście od negacji odmiennych wartości kulturowych do zrozumienia i akceptacji,

     b. rozwijanie umiejętności postrzegania cudzoziemców w ich własnym kontekście kulturowym (a nie przez pryzmat stereotypów i uprzedzeń),

     c. poznanie kluczowych podstaw niezbędnych do efektywnej komunikacji ze studentami i współpracownikami z innych nacji,

     d. uwrażliwienie pracowników na różne sposoby okazywania emocji z uwzględnieniem różnic kulturowych,

4. Podsumowanie szkolenia:

     a. najważniejsze zasady w budowaniu wrażliwości międzykulturowej,

     b. konsultacje indywidualne, panel dodatkowych pytań i odpowiedzi.

Trener: Beata Janiczek-Krotowska

Udostępnij

bottom of page