top of page
Wybory na uczelniach publicznych
Wybory na uczelniach publicznych

pt., 24 lis

|

Google Meet

Wybory na uczelniach publicznych

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

24 lis 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne przeprowadzania wyborów:

     a) ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,

     b) statuty,

     c) ważniejsze regulaminy wewnątrzuczelniane.

2. Sposoby obsadzania organów na uczelniach publicznych i ich znaczenie dla funkcjonowania uczelni.

3. Procedury wyborcze w uczelniach publicznych – uwagi praktyczne:

     a) rola komisji wyborczych,

     b) znaczenie komisji skrutacyjnych,

     c) głosowania elektroniczne.

4. Podstawowe zasady techniki prawodawczej – przydatne w procesie wyborczym przy formułowaniu uchwał komisji wyborczych:

     a) co to jest technika prawodawcza i kiedy się ją stosuje,

     b) systematyzacja tekstu prawnego,

     c) jednostki redakcyjne aktu prawnego,

     d) zasady prawidłowego stosowania definicji legalnych,

     e) przywoływanie aktów prawnych zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej,

     f) odesłania prawne – sposoby właściwego zastosowania.

5. Warsztaty z pisania prostego aktu prawnego obowiązującego podczas wyborów.

Trener: dr hab. dr Adam Niewiadomski

Udostępnij

bottom of page