top of page
wzór rozbudowanego formularza rezerwacji!!!
wzór rozbudowanego formularza rezerwacji!!!

pon., 01 sty

|

Google Meet

wzór rozbudowanego formularza rezerwacji!!!

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

01 sty 2024, 09:00 – 02 sty 2024, 09:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Celem szkolenia jest:

     • zdobycie wiedzy czym jest neuroróżnorodność i spektrum autyzmu,

     • rozwijanie świadomości jakie są potrzeby psychologiczne i komunikacyjne studentów z neuroróżnorodnością i spektrum autyzmu,

     • zdobycie umiejętności stosowania konkretnych zasad komunikowania się z osobami ze spektrum w codziennych sytuacjach,

     • budowanie postawy zrozumienia, wzajemnego szacunku, akceptacji i tolerancji.

Grupa docelowa: kadra dydaktyczna, kadra administracyjna, pracownicy BON, kadra zarządzająca uczelni.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Neuroróżnorodność i spektrum autyzmu a uczelnie:

     a. czym jest neuroróżnorodność?,

     b. czym jest spektrum autyzmu?,

     c. skala osób ze spektrum autyzmu.

2. Funkcjonowanie osób ze spektrum na uczelni:

     a. jakie błędy najczęściej popełniamy podczas kontaktu z osobami z neuroróżnorodnością,

     b. potencjał i mocne strony osób ze spektrum autyzmu,

     c. wyzwania dla osób ze spektrum związane ze studiowaniem,

     d. potrzeby psychologiczne,

     e. potrzeby komunikacyjne.

3. Strategie wspierania osób z neuroróżnorodnością i spektrum autyzmu na uczelni:

     a. wsparcie ze strony uczelni,

     b. strategie z perspektywy wykładowcy i pracownika administracji,

     c. dostosowanie formy weryfikacji wiedzy,

     d. budowanie postawy akceptacji, szacunku i zrozumienia wobec osób z neuroróżnorodnością i spektrum autyzmu.

4. Jak zachować się w trudnych sytuacjach:

     a. kluczowa zasada – profilaktyka trudnych sytuacji,

     b. sposoby reagowania w najczęściej spotykanych trudnych sytuacjach,

     c. jak zareagować w sytuacji pojawienia się silnych emocji ze strony studenta ze spektrum autyzmu.

5. Podsumowanie szkolenia:

     a. zebranie kluczowych zasad,

     b. konsultacje indywidualne.

Trener: Beata Janiczek-Krotowska

Udostępnij

bottom of page