top of page
Zarządzanie strategiczne uczelnią – nowe wyzwania w obliczu ustawy 2.0 i innych uregulowań prawnych
Zarządzanie strategiczne uczelnią – nowe wyzwania w obliczu ustawy 2.0 i innych uregulowań prawnych

Szczegóły już wkrótce.

|

Google Meet

Zarządzanie strategiczne uczelnią – nowe wyzwania w obliczu ustawy 2.0 i innych uregulowań prawnych

Cena: 1050 zł netto, 1291,50 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

Szczegóły już wkrótce.

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1.

1. Wzajemne poznanie i integracja uczestników szkolenia.

2. Edukacja jako kluczowy element procesu zarządzania uczelnią (mini wykład).

3. Uczelnia jako organizacja ucząca się (warsztaty z elementami wykładu):

     a. uczelnia na miarę XXI wieku,

     b. doskonalenie jakości kształcenia szkoły wyższej w świetle wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji.

4. Edukacja w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”:

     a. wyzwania stojące przed uczelniami w kontekście dokumentów strategicznych kraju,

     b. potrzeba zarządzania strategicznego  w zakresie planowanych  uregulowań zawartych w Ustawie 2. 0.

5. Istota i rola zarządzenia strategicznego (zajęcia w grupach z elementami wykładu).

Dzień 2.

1. Proces budowy i realizacji  strategii (warsztaty z elementami wykładu):

     a. obszary strategiczne uczelni – czynniki wpływające na rozwój uczelni,

     b. diagnoza stanu obecnego – wprowadzenie do diagnozy uczelni,

     c. analiza SWOT i odpowiedz na kluczowe pytania,

     d. określenie priorytetów,

     e. sformułowanie celów (strategiczne i operacyjne),

     f. zaplanowanie działań.

2. Wskaźniki i mierniki realizacji celów.

3. Wdrażanie strategii i zarządzanie przez cele:

     a. jak przełożyć cele strategiczne uczelni na cele komórek organizacyjnych,

     b. jak dobierać wskaźniki oceny realizacji celów uczelni.

4. Podsumowanie szkolenia.

Trener: Anna Pawełas

Udostępnij

bottom of page