top of page
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym - szkolenie dla kierowników zespołów
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym - szkolenie dla kierowników zespołów

pon., 03 cze

|

Google Meet

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym - szkolenie dla kierowników zespołów

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Termin i lokalizacja

03 cze 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Szkolenie należy do pakietu Certyfikat Lidera

Cele szkolenia:

• zdobycie wiedzy jakie podejście do pracy, motywacji, oczekiwań i potrzeb ma każde z pokoleń w środowisku akademickim,

• rozwinięcie umiejętności dostosowania strategii zarządzania pracownikami z uwzględnieniem różnic wiekowych,

• doskonalenie umiejętności właściwego komunikowania się i motywowania poszczególnych pokoleń w zespole,

• budowanie dialogu międzypokoleniowego w zespole,

• zapobieganie potencjalnym trudnym sytuacjom i konfliktom w wielopokoleniowym zespole.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zarządzanie pokoleniami – możliwości i trudne sytuacje różnorodnego wiekowo zespołu.

2. Charakterystyka 4 pokoleń na rynku pracy:

     a. różnice między pokoleniem BB, X, Y i Z,

     b. inne podejście każdego z pokoleń do pracy, motywacji, oczekiwań i potrzeb,   

     c. preferowane sposoby komunikacji poszczególnych pokoleń,  

     d. stosunek do autorytetu,     

     e. oczekiwania w stosunku do kierownika, lidera,     

     f. dlaczego czasami trudno jest porozumieć się osobom z pokolenia BB, X, Y ze współpracownikami z pokolenia Z?      

     g. kto ma się zmienić. My czy Oni?

3. Jak efektywnie komunikować się z poszczególnymi pokoleniami?

     a. dialog międzypokoleniowy – jak budować wzajemne zrozumienie i szacunek,      

     b. czy pokolenia oczekują różnej komunikacji?      

     c. jak planować efektywne spotkania uwzględniając potrzeby osób z różnych pokoleń,      

     d. jak budować komunikaty pisemne kierowane do osób z najmłodszego pokolenia w uczelni.

4. Co motywuje współpracowników z pokolenia BB, X, Y i Z:

     a. dobre praktyki w zarządzaniu różnorodnością pokoleniową – sprawdzone w środowisku akademickim,     

     b. podnoszenie motywacji i zaangażowanie pracowników w różnych przedziałach wiekowych,      

     c. preferowanie pracy zespołowej vs indywidualnej,     

     d. scenariusz rozmowy motywującej dostosowany do pokolenia BB, X, Y i Z,      

     e. docenianie i nagradzanie – odraczać czy przekazywać natychmiastowo,      

     f. rozwinięcie świadomości jakie są najważniejsze motywatory pokolenia Z.

5. Rekrutacja pracowników z pokolenia Z:

     a. na co w procesie rekrutacji zwracają uwagę przedstawiciele najmłodszego pokolenia?

     b. praktyczne wskazówki na etapie rekrutacji współpracowników z pokolenia Z – zasady konstruowania ogłoszenia rekrutacyjnego i przeprowadzenia efektywnego spotkania z kandydatem.

6. Podsumowanie szkolenia:

     a. dekalog zarządzania pokoleniami w zespole. 

Trener: Beata Janiczek-Krotowska

Udostępnij

bottom of page