top of page
Zmiany regulacji prawnych w roku 2024 istotne dla uczelni i naukowców
Zmiany regulacji prawnych w roku 2024 istotne dla uczelni i naukowców

śr., 18 wrz

|

Google Meet

Zmiany regulacji prawnych w roku 2024 istotne dla uczelni i naukowców

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

18 wrz 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Zmiany wprowadzone na mocy:

     a. Ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

     b. Ustawy z dnia 26 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (5.01.2024).

3. Najnowsze projekty zmian w sektorze nauki (lipiec 2024):

     a. wzmocnienie nadzoru ministra nad uczelniami, NCBiR, NCN, NAWA, PAN,

     b. ulepszenie kontroli nad inwestycjami,

     c. zmiany w prowadzeniu studiów podyplomowych.

4. „Ustawa Kamilka” - nowe obowiązki związane z pracą z małoletnimi:

     a. weryfikowanie kadry pracującej z małoletnimi (od 15 lutego 2024) - wymagane dokumenty kadrowe,

     b. wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich (od 15 sierpnia 2024),

     c. obowiązki związane z kierowaniem studentów na praktyki zawodowe w podmiotach zajmujących się małoletnimi (np. szkół, szpitali, poradni pedagogicznych),

     d. kto jest odpowiedzialny w uczelni za stosowanie nowych przepisów,

     e. jak zorganizować pracę nad przygotowanie Standardów – krok po kroku,

     f. czy należy weryfikować kadrę zatrudnioną przed 15 lutego 2024 r.?,

     g. zasady weryfikowania cudzoziemców i obywateli polskich, którzy mieszkali za granicą.

5. Ochrona sygnalistów na uczelni (od 25 września 2024 r.);

     a. jak wdrożyć procedurę wewnętrznego kanału zgłoszeń sygnalnych,

     b. kim jest sygnalista i kiedy podlega ochronie,

     c. co podlega zgłoszeniu,

     d. kto prowadzi postępowanie wyjaśniające i koordynuje cały proces,

     e. powierzenie przyjmowania zgłoszeń podmiotom zewnętrznym,

     f. działania następcze, informacja zwrotna,

     g. postępowanie ze zgłoszeniami anonimowymi, fałszywymi i pieniaczymi,

     h. wymagane dokumenty.

6. Środki na budowę i remonty akademików.

7. Jakie konsekwencje może przynieść tzw. „afera Collegium Humanum”?:

     a. skutki prawne handlu dyplomami,

     b. zmiany w prowadzeniu studiów dyplomowych?,

     c. czy można zwolnić pracownika z fałszywym dyplomem ukończenia studiów?

Trener: Mariusz Kusion

Udostępnij

bottom of page