top of page
białe tło
Robić notatki

dr Andrzej Kiebała

dr Andrzej Kiebała – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji ówczesnej Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie. Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa i postępowania podatkowego, prawa szkolnictwa wyższego, prawa cywilnego oraz autorskiego. Ekspert z zakresu prawa szkolnictwa wyższego. Były członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w pracach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży nad ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym. Autor publikacji z zakresu problematyki kariery naukowej i akademickiej.

bottom of page