top of page
białe tło
publiczność Klaskanie

Anna Tomczyk

Anna Tomczyk – Projektantka kursów e-learningowych i Kierownik działu e-learningu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Jest autorką szkoleń wewnętrznych dla kadry dydaktycznej oraz posiada doświadczenie w praktycznym konstruowaniu kursów e-learningowych. W trakcie trwania pandemicznego współtworzyła system nauczania zdalnego swojej macierzystej uczelni, który spotkał się z dużym uznaniem studentów poddanych później badaniom ewaluacyjnym. Jest jedną z nielicznych metodyczek nauczania zdalnego w Polsce i stale rozwija swoje pasje i zainteresowania związane z e-learningiem akademickim.

bottom of page